söndag, mars 30, 2008

 

Stagflation i Japan

Jag läste alldeles nyss i Dagens Industri att Japan nu drabbats av stagflation. Stagflation betyder ekonomisk stagnation i kombination med stigande priser och det värsta exemplet på samma fenomen är Zimbabwe.

Samtidigt skriver Dagens Industri att Japan tidigare kämpat mot deflation. Frågan är bara om deflation är farligt och om det finns några belägg för att Japans ekonomi varit bättre utan deflation. Det som nu blivit känt, nämligen att priserna stiger och ekonomin stagnerar, talar knappast för att situationen varit bättre givet att Japan lyckats häva deflationen.

Sanningen är faktiskt den att deflation inte bara är harmlöst, utan att en prisdeflation i kombination med en ytterst måttfull ökande eller stabil aggregerad utgiftsvolym förmodligen är det makroekonomiska idealtillståndet. Stigande priser bidrar till att omintetgöra de expansiva effekterna av en ökning av den nominella aggregerade utgiftsvolymen, medan fallande priser allt annat lika ger en bättre ekonomi än vad som eljest varit fallet.

Dessutom hade Japan kunnat häva deflationen utan någon ansträngning alls genom att helt enkelt genom interventioner i valutamarknaden köpa främmande valuta till en mycket hög kurs på den främmande valutan och finansiera köpen genom att helt enkelt skapa de pengar som på det viset satts i omlopp. På så sätt hade man blåst upp penningmängden och tryckt ned växelkursen.

Det är sant att en kollaps i den nominella aggregerade utgiftsvolymen är ett problem, men det finns ingen anledning att blanda ihop detta tillstånd med en situation där en stigande produktion driver fram ett prisfall. Det förtjänar att upprepas att fallande priser allt annat lika ger en bättre ekonomi än stigande eller stabila priser.

När hörde ni senast någon klaga på att det var för billigt att handla?

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?