lördag, mars 29, 2008

 

Troligen är förklaringen enkel

Enligt Dagens Nyheter rasar nu socialdemokraternas opinionssiffror i storstäderna, medan moderaternas återhämtar sig. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=756024

Jag tror att förklaringen är enkel. Precis som regeringen räknat med skulle motståndet eller skepsisen mot förändringarna i a-kassan lägga sig ganska snart. Folk glömmer ju och ingenting har ju egentligen blivit sämre sedan den borgerliga regeringen tog över regeringsmakten. Snarare har det mesta blivit aningen bättre.

Saken är emellertid den att många anser att regeringen svikit vallöftena angående bensinskatten och fastighetsskatten. Dessa frågor spelar dock ingen större roll i storstäderna, där utgifterna för bil inte är så stora och taxeringsvärdena så höga att bestämmelsen om ett tak med avseende på fastighetsskatten betyder en kännbar sänkning av fastighetsskatten.

En annan sak som kan spela in är debatterna mellan fru Reinfeldt och fru Sahlin. I sak tycker nog de flesta att fru Reinfeldts idéer om valfrihet i vården är högst rimliga och i jämförelse med fru Reinfeldt framstår inte fru Sahlin varken som mera trovärdig företrädare för landets kvinnor, eller som särskilt tilltalande för landets män. Fru Sahlin framstår helt enkelt som fru Toblerone, medan fru Reinfeldt framstår som trovärdig, socialt engagerad och dessutom enligt såväl min som herr Reinfeldts bedömning otroligt snygg.

Om regeringen låter bli att räkna upp koldioxidskatten 2009 och 2010 och dessutom noga lyssnar till vad folkopinionen anser om fastighetsskatten, tror jag rent av att regeringen kan vinna valet 2010. Herr Attefalls utspel om fastighetsskatten är utmärkt och enligt min mening borde regeringen kunna lägga upp taktiken på följande sätt. Kristdemokraterna med herr Attefall i spetsen driver helt enkelt en annan linje än övriga regeringen angående fastighetsskatten och gärna angående bensinskatten också. Finansministern protesterar och säger sig värna om statsfinanserna, men ger till slut med sig och gör kristdemokraterna till viljes.

I så fall kommer kristdemokraternas siffror att stiga, utan att detta i någon nämnvärd utsträckning försämrar moderaternas röstetal. I övrigt krävs att det tredje steget i jobbskatteavdraget fullföljs och att Riksbanken för en klok penningpolitik, eftersom det är denna som har störst betydelse för konjunkturerna i ett kortare perspektiv.

Räcker inte detta skulle regeringen kunna sänka momsen, vilket det de urstarka statsfinanserna faktiskt medger. Det är dock viktigt att sänkningen genomförs kort innan valet så att folk inte hunnit glömma det innan valet.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?