måndag, mars 24, 2008

 

Utan kapitalism ingen mat

Från Kuba rapporteras nu att den nye ledaren Raul Castro öppnar för utökade marknadsekonomiska mekanismer inom det kubanska jordbruket. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=754479

Detta är mycket glädjande nyheter för hungriga kubaner och arbetssamma jordbrukare, som nu bereds möjligheter att tjäna välförtjänta pengar genom att förse landet med mat. Inte inom någon sektor har socialismen misslyckats mera kapitalt än inom jordbruket. Sovjetunionen hade ett långtgående rymdprogram samtidigt som man fick köa i timmar för att få köpa konstlat billiga kålrötter.

Kuba må ha gratis sjukvård och allmän skola, men faktum är att många kubaner lever i halvsvält om än att staten säljer vissa ransoner av baslivsmedel till mycket låga priser. Det hela är mycket enkelt och går kortfattat ut på att om ingen tillåts tjäna något på att producera livsmedel, så finns det snart inga livsmedel att köpa. Är prisbildningen fri och jordens brukare har rimliga utsikter att få lön för mödan, fylls snart butiker och marknader med mat. Sovjetiskt jordbruk sammanfattades med orden sådd i Kaukasus och skörd i Iowa, medan kapitalistiskt jordbruk resulterar i att övervikt blir den vanligaste dödsorsaken.

Det "kommunistiska" Kuba behöver bara låta jordens brukare arrendera jord av staten och låta jordens brukare sälja produktionen till dem som betalar bäst. Arrendena kan bestämmas i auktioner och kasseras in av staten, som i sin tur kan använda dessa intäkter för att förse de allra fattigaste med vissa bidrag till matinköp. Jag kan inte se att Kuba skulle bli ett mindre socialt land med en fungerande livsmedelssektor och genom att låta jorden kvarstå i statens ägo, men arrenderas ut till driftiga bönder, klarar man med ett nödrop av att hävda att det fortfarande handlar om kommunism.

Enligt min mening avtecknar sig nu kapitalismens generella triumf.

Comments:
Trams, det råder ingen matbrist på Kuba som på andra håll i Sydamerika. Men det är klart att U-länder inte kan åtnjuta samma variation på föda som vi i väst.

Landet är det enda i världen med hållbar utveckling och helekologisk odling, vilket man tvingats till (på gott), på grund av USA-blockaden.

Kapitalismens triumf avtecknar sig i det avtryck den gör på övriga världen, med svält, krig och nöd.

Kuba har vänt ekonomin trots att ha kämpat i motvind mot resterande världen i mer än tio år och man har till och med lyckats slå världens enda supermakt på en rad sociala fronter. Det är socialismens styrka.
 
Att de flesta kubaner inte har mer att äta än att det nätt och jämnt räcker för att under torftiga omständigheter överleva är ett faktum som omvittnas av många inklusive sympatisörer med revolutionen som besökt landet.

Visst har Kuba en viss social välfärd, men mat är mera grundläggande än läkare.

Om man jämför Kuba innan revolutionen med Kuba av idag och sätter förhållandena i relation till omvärlden har Kuba gått tillbaka på alla områden, inklusive dem där socialismens misslyckande inte är så uppenbart som inom jordbruket.

Två kompisar till mig konverterade från kommunismen, efter att ha besökt landet och tvingats leva på bönor och ris under besöket.

Så illa är det exempelvis inte i Argentina.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?