onsdag, april 09, 2008

 

Absolut nonsens

I Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter står idag att läsa att den första hastighetsbegränsningen på autobahn införts. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1114813.svd

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=759420

Helt riktigt står att cirka hälften av de tyska motorvägarna saknar annan hastighetsbegränsning än vad som följer av de allmänna reglerna om anpassad hastighet samt att trots detta man avråds från att överskrida 130 km/h, även i de fall omständigheterna medger detta. Det är detta som kallas för fri hastighet.

Det är dock fel att hävda att Bremen är den enda del av Tyskland där det råder en närmre specificerad hastighetsbegränsning. Sådan hastighetsbegränsning finns på knappt hälften av de tyska motorvägarna, men eftersom grundregeln på motorvägar och andra mötesfria vägar är fri hastighet, måste på sådana vägar eventuell hastighetsbegränsning angiven som ett visst antal kilometer per timma uttryckligen anges. Annars gäller grundregeln.

Bremen är inte på något vis unikt. Vad man gjort i Bremen är att till fullo utnyttja de möjligheter delstaterna har att genom lokala föreskrifter begränsa högsta tillåtna hastighet. I andra delstater används dessa möjligheter mer eller mindre flitigt och i Bayern råder fri hastighet på 85% på av motorvägarna, medan i Bremen motsvarande tal numera är 0%. Redan innan beslutet i Bremen gällde dock samma sak i delstaterna Hamburg och Berlin, där det alltså inte heller finns några vägar med fri hastighet, om än att det strängt taget handlar om att samtliga vägar på vilka det som grundregel råder fri hastighet genom delstatlig föreskrift erhållit siffermässigt fixerad hastighetsbegränsning.

Dessutom bör man ha i minnet att frånvaron av siffermässigt definierad hastighetsbegränsning inte innebär att den som för ett fordon i så hög fart att trafiksäkerheten hotas, inte kan dömas för vårdslöshet i trafik. Detta är fullt möjligt och förutsätter inte att en olycka redan inträffat. Däremot kan man aldrig dömas för fortkörning på en sträcka som saknar i kilometer per timma definierad hastighetsbegränsning.

För övrigt finns inga ovedersägliga belägg för att de delar av de tyska motorvägarna som saknar hastighetsbegränsning är mera olycksdrabbade än de som har hastighetsbegränsning. Det enda man har lyckats belägga är att lågt trafikerade sträckor med hastighetsbegränsning är mera olycksdrabbade än lågt trafikerade sträckor utan hastighetsbegränsning.

Grundtipset är alltså att det i Tyskland också fortsättningsvis, som grundregel, kommer att råda fri hastighet för fria medborgare.

Comments:
Hoppas tyskarna är kloka nog att behålla fri fart på större delen av motorvägarna. I Sverige borde vi åtminstone kunna höja till 130 km. Den höjningen var ju en av de första den danska borgerliga regeringen införde - med kraftigt ökat stöd i opinionen som följd. Något för Reinfeldt att ta efter?
 
Ja 130 km/ på våra motorvägar vore bra. Jag tycker dessutom att man borde gradera upp de svenska mitträcken och skrev om detta den 8april här i min blogg. Läs gärna om du är intresserad.

Dessutom har jag skrivit en hel massa om fri fart på

frifart.blogspot.com

Gute Fahrt!!!!!!!!!!!
 
Känner nån nån som fällts för fortkörning vid körning i 130 km/tim på en svensk motorväg med 110 som skyltad maxhastighet?
 
Jag tror att det händer i Östergötland, men om det vore max 130 kunde man köra c:a 160 utan att polisen brydde sig om detta.

Dock; jag tycker att det skall vara fri fart och inte max 130 eller ens max 160.

Sedan får man avgöra från fall till fall om farten varit så hög att trafiksäkerheten hotats. 180-200 behöver inte vara vårdslöst.

Jag kör själv helst 180-200.
 
"Jag kör själv helst 180-200."

Moget.
Synd att vägarna ska vara lekstuga för halvimbecilla och fyllon.
 
Jag kör helst på vänster sida. Dög det åt farsan duger det åt mig. (Old Time Religion...)
 
Jag kör hälst mitt i vägen, det är mycket mindre träd där... sen tycker jag att även halvimbecilla borde skyddas. Om dem är skapade så imbecilla, så har väl inta jag rätt att tråkka ner dem. Å vad trött jag är på mogna sniglar på vägarna som tror att allt är till förr dem. Om dem inte behöver någon lekstuga få4 dem vel stanna hemma.
 
Observera att jag anser att hastigheten skall anpassas till omständigheterna, vilket betyder att 180 km/h/, eller mer, endast kan komma ifråga på en glest trafikerad motorväg med perfekta väderleks- och siktförhållanden.

Om exempelvis motorvägen strax söder om Jönköping är i det närmaste fri från trafik finns det inget i trafikförordningen 3:14 av vilket man kan sluta sig till att 180 km/h strider mot samma regel.

Där finns dessvärre en idiotregel som säger att 110 km/h aldrig får överskridas, och eftersom detta är mer än halvimbecillt förekommer knappast några poliskontroller, varför allsköns vårdslöshet och ouppmärksamhet slipper undan.

Det är belagt att den mänskliga hjärnan fungerar sämre vid långkörning i konstant och konstlat låg fart och det är inte belagt att de sträckor i Tyskland, vilka saknar hastighetsbegränsning är mera olycksdrabbade än de som har hastighetsbegränsning.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?