onsdag, april 09, 2008

 

Att sila mygg och svälja kameler

Idag går ett antal moderata kommunpolitiker ut och kräver att den så kallade värnskatten skall slopas. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=759046

Jag är visserligen anhängare av tanken på helt platt inkomstskatt och anser dessutom att den vådligt destruktiva beskattningen av enskildas kapitalinkomster helt borde slopas. Ingen kan alltså anklaga mig för att ha en missunnsam syn på folk som tjänar bra med pengar.

Samtidigt måste jag säga att de moderata kommunpolitiker som kräver att en skatt som inte drabbar annat än en mycket liten grupp höginkomsttagare skall slopas, samtidigt som man inte kräver att den tämligen drastiska skattekil som drabbar den stora grupp av människor som nätt och jämnt lyckas kvalificera sig för statlig inkomstskatt inte skall avskaffas, övergår mitt förstånd.

Rimligen kunde man göra så att den nuvarande skattesatsen på mycket höga inkomster kvarstår oförändrad, eller rent av höjs, samtidigt som den statliga inkomstskatten helt slopas för dem som inte kvalificerar sig för den högsta skattesatsen, men idag betalar statlig inkomstskatt. Detta skulle bidra till att stärka drivfjädrarna för betydligt fler och med stor sannolikhet öka den ekonomiska tillväxten.

Det finns ingen anledning att ge sina politiska motståndare gratispoäng. Skattesänkningar för de allra rikaste är att ge sin motståndare gratispoäng. Om skatten skall bli helt platt, vilket jag anser eftersträvansvärt, kan regeringen med fördel vänta till dess den vunnit ytterligare ett val.

Comments:
See Please Here
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?