tisdag, april 15, 2008

 

Bevis för den imperfekta marknaden

I föregående text talades om en bloggpaus. Trots detta kan jag inte låta bli att delge mina läsare ett lysande bevis för att den finansiella marknaden i likhet med alla marknader kännetecknas av ett stort mått av imperfektion. Som säkerligen många av mina läsare finns det en tendens hos den så kallade Chicagoskolan att se allt som händer "på marknaden" som uttryck för någon högre mystisk kunskap, medan den österrikiska skolan anser att marknader fungerar imperfekt inte minst därför att marknadsaktörerna är lika obildade och dumma som folk i allmänhet och på den finansiella marknaderna dessa tendenser förstärks genom olika typer av flockbeteenden.

Jag anser visserligen att den österrikiska skolans kritik av den klassiska ricardianska teoribildningen är förenklad och felaktig, men likväl är jag en stor beundrare inte minst av Ludwig von Mises. Ludwig von Mises var en övertygad marknadsimperfektionist. Vad det anbelangar var varken Adam Smith eller David Ricardo marknadsperfektionister om än att de inte var anhängare av den då ännu icke uppkomna österrikiska skolan och betydelsefulla intellektuella motsättningar mellan den klassiska skolan och den österrikiska skolan verkligen finns.

Ett lysande bevis för hur dåligt de finansiella marknaderna rimligen måste fungera finner man när man tar del av följande uttalande från en av Nordeas mest betydelsefulla analytiker.

"Den underliggande inflationen rensat för livsmedel och energipriser är överraskande låg sedan ett par månader tillbaka och fortsätter i samma stil, påpekar Annika Winsth."

Skall man skratta eller gråta? För att åskådliggöra hur dumt jag anser uttalandet har jag komponerat följande uttalande.

"Bortsett från att jag lider av blödande magsår är magen i topptrim!"


Comments:
Jag antar att hon pratar om det som de i USA lustigt nog kallar core inflation. Det är ju ett helt fantastiskt namn på inflation exkl energi, mat, etc.
 
Den bästa definitionen på core inflation är att det är ett index från vilket allt väsentligt dragits ifrån. I själva verket handlar det om att skapa förevändningar för att inflatera mera.

Så länge det inte råder hyperinflation och KPI består av platt-TV och andra saker ingen människa kan klara sig utan är det inte svårt att komma till slutsatsen att inflationen är obefintlig eller rent av negativ.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?