fredag, april 04, 2008

 

I gott sällskapI senaste numret av Veckans Affärer skälls Riksbanken ut efter noter. Riksbanken är emellertid i gott sällskap. Så länge Bundesbank fanns och i all synnerhet så länge Professor Schlesinger hade ett avgörande inflytande över Bundesbanks beslut, var Bundesbank nästan ständigt utskälld i tysk affärspress.


Bedriver man nämligen en bra penningpolitik i landets verkliga intresse och inte en som göder finansbranschen med ett överflöd av billig kredit, ja, då får man skäll. Jag tycker att Riksbanken bör se affärspressens skäll som beröm och handla i enlighet med vispgräddesprincipen.


Vispgräddesprincipen bygger på att ju mer man slår vispgrädde, desto hårdare blir den.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?