onsdag, april 02, 2008

 

Mac-roekonomi april 2008

Priset på en Big Mac i några olika länder:

Storbritannien: £1,99
Tyskland: €3,10
USA: $3,41 (Observera att denna uppgift inte uppdaterats sedan juli 2007.)
Irland: €3,60
Finland: €3,75
Danmark: 29,75 dkr.
Sverige: 35,- kr./37,- kr.
Norge: 39,- nkr.

Växlingskurser:

£1= 11,89 kr.
€1= 9,38 kr.
$1= 6,- kr.
1 dkr.= 1,26 kr.
1 nkr.= 1,16 kr.

Utländska priser i svenska kronor:

Storbritannien: 23,66 kr.
Tyskland: 29,08 kr.
USA: 20,46 kr.
Irland: 33,77 kr.
Finland: 35,18 kr.
Danmark: 37,48 kr.
Norge: 45,24 kr.

Utländska priser i procent av de svenska:

Storbritannien: 65,7 %
Tyskland: 80,8 %
USA: 56,8 %
Irland: 93,8%
Finland: 97,2 %
Danmark: 104,1 %
Norge: 125,7 %

Priset på ett uns guld:

5.339,85 kr.

Värt att notera sedan mars månads mac-roekonomi är att priset hos den franchisetagares priser jag följer har höjts från 35,- kr. till 37,- kr. Eftersom kronan inte försvagats i motsvarande mån mot en enda valuta är följden att den svenska kronans reala växlingskurs stigit avsevärt. Detta är ingenting annat än katastrof för Sverige och eftersom det samtidigt pekar på att den inhemska inflationen i Sverige är hög och kommer att förbli så ett tag framöver, är det nog överdrivet optimistiskt att räkna med att Riksbanken kommer att sänka styrräntorna inom en nära förestående framtid.

Om Riksbanken höjer styrräntorna ytterligare, vilket jag anser att Riksbanken bör göra, kan detta leda till att kronans reala växlingskurs stiger ytterligare. En annan möjlig effekt är att styrräntehöjningarna tvingar McDonald's att kapitulera och genomföra en McCut, att detta i sin tur avspeglar ett avtagande inflationstryck i Sverige, att inflationstakten avtar och att de då i förhållande till inflationstakten höga styrräntorna medför att sannolikheten för styrräntesänkningar framstår som stor och att detta i sin tur får kronkursen att rasa. I så fall har Riksbanken dragit högsta vinsten, eftersom den inhemska inflationen bragts under kontroll samtidigt som den svaga kronkursen medför en skjuts framåt för konjunkturerna.

Intressant att notera är att Finland för tillfället och för första gången har en lägre real växlingskurs än Sverige. Eftersom Finland har det högsta Big Mac-priset inom euroland, betyder detta att kronan enligt alla sätt att se på saken är övervärderad gentemot euron. Det är sannolikt att den höga reala kronkursen har en mera inflatorisk effekt i Finland än i någon annan av eurolands regioner.

Jag har denna månad inkluderat Irland i jämförelsen. Skälet är att Irland har en hög real växlingskurs och sannolikt i betydligt större utsträckning påverkas av sterlingpundets växlingskursrörelser än någon annan av eurolands regioner. Irland är alltså intressant, eftersom Irland inte så litet påminner om Finland. Finland har också en hög real växlingskurs och de monetära förhållandena i Finland påverkas med stor sannolikhet av den svenska kronans fluktuationer på ett sätt som påminner om hur samma förhållanden på Irland sannolikt påverkas av Sterlingpundets fluktuationer. Samtidigt är det uppenbart att Finlands beroende av Sverige är mindre än Irlands av Storbritannien.

Intressant att notera är också att den norska kronans reala växlingskurs i förhållande till den svenska kronan fallit avsevärt. Dels har Norge obefintlig macflation, dels har Sverige hög macflation och dessutom försvagas den norska kronan i nominella termer gentemot den svenska. En beaktansvärd faktor i sammanhanget är givetvis att Norge i utgångsläget hade en exceptionellt hög real växlingskurs och att den norska reala Big Mac-justerade växlingskursen för tillfället är världens högsta. Den isländska kronans fall har nämligen medfört att den isländska kronan inte längre är världens högst värderade valuta i förhållande till sin inre köpkraft uttryckt i Big Mac.

Det kan inte uteslutas att den norska kronans försvagning påverkat den isländska valutan på det viset att den reala försvagningen av den norska kronan medfört att det blivit svårare för Island att upprätthålla en real växlingskurs på extremt hög nivå.

För tillfället läser en bok av George Goschen om valutafrågor. Av denna bok har jag lärt mig att ordet växelkurser i allmänhet används på ett felaktigt sätt. Växelkurser avser egentligen priset på växlar i förhållande till alparikursen under en metallisk myntfot, medan förhållandet mellan två fiatvalutor vars värde fluktuerar fritt rätteligen bör benämnas med ordet växlingskurs.

Ytterligare värt att notera är att MAX Hamburgerrestauranger höjt priset på Big Mac-konkurrenten BIG! med exakt samma krontal som är fallet hos McDonald's. I höstas kostade en BIG! 38,-, men nu kostar den 40,-. Detta talar knappst mot uppfattningen att priset på en Big Mac bättre än ytterst få varor, om någon, avspeglar den verkliga inflationstakten.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?