torsdag, april 03, 2008

 

Modifierad sanning

I Svenska Dagbladet finns idag en text där en så kallad vargkramare får komma till tals. Läs texten på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/samhalle/artikel_1088969.svd

Å ena sidan säger ifrågavarande vargkramare att vargen under vissa omständigheter kan vara farlig för människan och samtidigt är textens första rubrik att vargen är ofarlig. Sedan står det att vargen i Sverige är ofarlig. Enligt min mening är detta är en lek med ord som riskerar föra den ouppmärksamme läsaren vilse.

Sanningen är den att sannolikheten för att en varg som har god tillgång till bytesdjur och saknar erfarenhet av människor skall angripa en människa är mycket liten. Däremot är det på intet sätt osannolikt att en oskygg varg, som saknar tillgång på bytesdjur, skall angripa en människa. Det är till och med känt att vargen i första hand angriper unga flickor och äldre damer och att förklaringen till detta troligen är att kvinnor inger vargen mindre respekt än män.

Problemet är emellertid att det redan finns oskygg varg i Sverige, om än att tillgången på bytesdjur än så länge är god. Detta ändras givetvis i takt med att vargstammen blir mera talrik och är båda villkoren uppfyllda, det vill säga att vargen blivit oskygg och att tillgången på bytesdjur blivit knapp, är det på intet sätt uteslutet att varg kan komma att angripa människor i syfte att äta upp den angripne.

Detta händer i Indien och även i Sverige finns det rapporter om att varg angripit människor, om än att syftet troligen ej varit att äta upp den angripne. Jag vill minnas att en man som försökte freda sin får blev biten i armen och att ganska nyligen en man sade sig ha blivit angripen av varg om än att en påstådd vargspårare påstod sig med säkerhet kunna säga att det var fråga om hundspår, trots att det är allmänt erkänt utomordentligt svårt att se skillnad på spår från varg och hund.

Vargen är i ett vidare perspektiv på intet sätt utrotningshotad och det finns inga goda skäl att inte utrota vargen i Sverige. Vill de så kallade vargkramarna värna vargen får de bekosta hägn inom vilka vargen är fredad.

Comments:
Häromdagen, fanns i ett flertal tidningar uppgifter om att en äldre man skulle ha blivit anfallen och biten av en varg. Av den anledningen ringde en gentleman från Lindesberg till ring P1 i går, torsdag och menade att om detta verkligen hade skett, skulle det vara en världsnyhet, eftersom vargen inte anfaller människor. Han sa vidare att möjligen skulle ett barn ha dödats av en varg, som inte betedde sig naturligt, år 1801 i södra Gästrikland.

Eftersom jag bor i södra Gästrikland vill jag ta tillfället i akt och fylla i några kunskapsluckor hos mannen från Lindesberg. Den s.k. Gysingevargen dödade och åt upp 9 barn under år 1821. Detta var för övrigt en bidragande orsak till att Kungl Majt samma år beslöt att utrota vargen i Sverige.
1963 dödades en 5-årig pojke i Quebec i Kanada av vargar, 2006, dödade en flock vargar en student i Saskatchewan i Kanada. Mellan åren 1980-95 dödades minst 233 barn av vargar i Indien. De flesta barnen var under 6 år och befann sig i de flesta fall inom sin hembys område där de tillfälligt lämnats ensamma.
Parentetiskt kan nämnas att efter Kungl Majts beslut år 1821, fälldes under de därpå följande 40 åren 6.790 vargar i Sverige, varav 271 st bara i Stockholms län. Från 1860 fram till för några decennier sedan, har i Sverige bara funnits några enstaka spridda djur kvar uppe i fjällkedjan. Vargen har därför under denna tidsperiod inte kunnat anfalla varken boskap, hundar eller människor. Med det ökande vargbeståndet och dess koncentration till vissa områden, får väl framtiden utvisa vad resultatet av detta kan bli.

Rolf Nylander
Hedesunda
 
Vargattackerna i Indien kanske beror på att vargarna där lever vid byarna o äter soppor o sånt. Men kanske inte är så, har ingen forskning som jag kan hänvisa till
 
Jag tror att "vargkramarna" har rätt så länge vargen inte är van vid människor och tillgången på bytesdjur är god.

Däremot, vilket jag redan sagt, tror jag att oskygg varg givet dålig tillgång på bytesdjur mycket väl kan angripa människor.

Det finns talrika belägg för att så skett, om än att den så kallade Gysinge-vargen måhända var en förvildad tamvarg och av det skälet exceptionellt farlig.
 
Dessutom: Det förhållandet att tamhunden är en domesticerad varg talar ju för att vargen under vissa omständigheter kan vänja sig vid människan.

Det finns inga domesticerade lodjur, om än halvtama lodjur.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?