onsdag, april 02, 2008

 

Styrräntedifferenser och växlingskurser

Så här står det i Dagens Industri.

"Styrräntan på Island uppgår nu till 15 procent. Trots det har den isländska kronan förlorat nästan en fjärdedel av sitt värde gentemot euron sedan årsskiftet."

Det är visserligen sant att den isländska kronan i enlighet med teorien om köpkraftsparitet fortfarande är världens näst högst värderade valuta. Av det skälet är det tveksamt om man bör anse att den isländska kronan är lågt värderad, men likväl är det intressant att notera att den isländska kronan försvagats, trots höjda styrräntor.

Det finns nämligen en teori som går ut på att växlingskursrörelser bygger på att man lånar av centralbank med låga styrräntor för att låna ut till enskilda låntagare i länder med höga styrräntor. Att låna av Schweizerische Nationalbank, växla till sig isländska kronor och låna ut dessa till isländska villaägare, torde alltså vara en bra affär och driva upp den isländska kronan i förhållande till schweizerfrancen.

Teorien stämmer under en guldmyntfot och andra system med fasta växlingskurser och vissa möjliga fluktuationer kring en centralkurs, men givet flytande pappersvalutor är teorien av mycket begränsat värde av det enkla skälet att möjligheten till arbitrage förutsätter begränsade och överskådliga kursrörelser.

Förresten begriper jag inte varför islänningarna oroas av en svagare isländsk krona. Istället borde man se försvagningen som en möjlighet att slopa den isländska jordbrukspolitiken, då ju en svagare isländsk krona bidrar till att det uppstår ett naturligt tryck uppåt med avseende på priset på jordbruksprodukter uttryckt isländska kronor. Man kunde utan vidare aktivt devalvera den isländska kronan i syfte att bringa dess inre och yttre köpkraft i jämvikt och för att motverka den inflatoriska effekten av detta, kunde man övergå till unilateral frihandel på alla områden.

Den isländska kronan är en mikrovaluta och skadeverkningarna av en flytande växlingskurs är större ju mindre likvid ifrågavarande valuta är. Alltså finns det inget land som har bättre anledning att likvidera den egna centralbanken, eller övergå till valutafondssystem än Island.

Comments:

This article is interesting and useful. Thank you for sharing. And let me share an article about health that God willing will be very useful. Thank you :)

Obat Sakit Mata Belekan Alami
Cara Mengatasi Diare
Obat Sariawan Alami
Obat Penghancur Batu ginjal
Cara Mudah Mengobati Diabetes
Cara Menyembuhkan Mata Minus


 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?