onsdag, april 09, 2008

 

Tax-free mellan Strömstad och Sarpsborg

I den norska tidningen Dagbladet står idag att läsa om en ny färjeförbindelse mellan Strömstad och Sarpsborg. Läs mer på följande länk.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/04/09/532006.html

En mycket intressant aspekt på detta är det förhållandet att den skattefria handeln ombord på båten måste upphöra i samma stund som Norge, mot förmodan, blir medlem av EU. Blir Norge medlem av EU är ju Sverige och Norge förenade i en fiskal union, vilket omöjliggör skattefri handel på båtar länderna emellan. Det är av det skälet Åland inte tillhör EU:s fiskala union. Hade Åland tillhört den fiskala unionen, hade nämligen ingen skattefri handel kunnat bedrivas på ålandsfärjorna.

Om norrmännen än en gång blir tillfrågade angående anslutning till EU måste alltså törstiga norrmän väga de större införselkvoterna mot att all handel på färjor mellan Sverige och Norge skattebeläggs. Sannolikt kommer färjetrafiken mellan Sverige och Norge att expandera och kanske är inte den dag så avlägsen då Sverige lämnar EU.

Man kan alltid hoppas.

Comments:
Så står det vel ingenting om noen skattefri forselgning i denne artikkelen. Det blir faktisk presisert at det er salg av varer som er beskattet, etter danske skatteregler...
 
Jo, du har raett.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?