måndag, maj 26, 2008

 

Den ljusnande framtid är vår!

Med stor förtjusning noterar jag två saker.

  1. Sören Wibe föreslås bli ny ledare för junilistan. Detta är utmärkt. Någon bättre företrädare för den förståndiga kritiken mot EU och ifrågasättandet av medlemskapet i EU kan man inte tänka sig.
  2. På junilistans hemsida står numera ingenting om att man är för medlemskapet i EU. Detta kan tolkas som att junilistan nu förskjuter sin ståndpunkt aningen och att Sören Wibe krävt en nyansförskjutning med avseende på medlemskapet i EU för att godta uppdraget som junilistans ledare. Sören Wibe har i så fall begripit och på ett skickligt sätt utnyttjat värdet i "varumärket" Sören Wibe.

Det skall bli mycket intressant att följa Sören Wibe som ledare för junilistan och enligt min mening gör han klokast i att inte kandidera till EU-parlamentet, eftersom den verkligt intressanta frågan nu är frågan om Laval-domen och Sveriges medlemskap i EU. Sören Wibe bör, enligt min mening, stanna i Sverige och driva debatten om de frågor EU-medlemskapet ställer på sin spets och överlåta arbetet i europaparlamentet på andra.

I syfte att fler skall läsa denna text anger jag två länkar.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1291217.svd

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=773299


Comments:
Bra skrivet! Värt att notera är dock att valberedningen föreslår ett dubbelt ledarskap, i form av Wibe och Annika Eriksson (liberal från Göteborg). Den tvärpolitiska profilen stärks och junilistan kan bli det parti som samlar EU-kritiker, oavsett politisk bakgrund.
 
Visst kan frågan lindas in aningen, men Wibe måste tydligt visa att Sveriges EU-medlemskap inte är ovillkorligt utan att det måste tillföra oss svenskar och i andra Sverige bosatta något som står i rimlig proportion till vad vi betalar.

Som det ser ut nu kunde vi med stor fördel lämna EU, men om junilistans program för reform av EU genomförs kan vi stå kvar.

Om inte vissa krav tillgodoses bör Sverige lämna EU, skulle kunna vara en rimlig kompromiss mellan utträdesförespråkare och centraliseringskritiska EU-anhängare.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?