tisdag, maj 27, 2008

 

Etanoldrift saknar alla fördelar

Enligt min bestämda och synnerligen välgrundade uppfattning saknas alla skäl att driva bilar med motoretanol. Låt mig förklara varpå jag grundar min uppfattning.

För det första är det helt uppenbart så att koldioxid är helt ofarligt och saknar klimatpåverkan. Detta bevisas mycket enkelt genom att jämföra temperaturen i ett växthus med trasiga fönster med temperaturen i ett med hela fönster. Det är inte så kallade klimatgaser som gör växthuset med hela fönster varmare än det med trasiga fönster och detta följer helt uppenbart av det förhållandet att koldioxid och andra gaser i atmosfären är helt homogena.

Å andra sidan kan det vara mödan värt att tänka tanken vad som skulle gälla under förutsättning att koldioxid verkligen dreve upp den globala temperaturen.

Genom att exempelvis odla sockerrör förbrukas koldioxid. Å andra sidan släpper den etanoldrivna bilen ut koldioxid, vilket också den bensindrivna bilen gör. Det påstådda problemet är dock att den bensindrivna bilen inte förbrukat någon koldioxid.

Hela resonemanget är dock uppenbart befängt av det enkla skälet att det förutsätts att inget annat odlats eller vuxit på de arealer som används för att odla bränsleråvaran. Detta är givetvis ett helt orimligt antagande.

Sammanfattningsvis låter sig sägas att Svenska Dagbladet vältrar sig i anti-intellektuell smörja som låter sig vederläggas inom loppet av fem minuter med hjälp av sunt förnuft. Etanoldrivna bilar är ingenting annat än ett gigantiskt slöseri med jordbruksvaror och saknar alla positiva effekter på miljön. Att använda sig av motoretanol är dessutom djupt omoraliskt så länge det finns människor som svälter.

Bensin är en minst lika naturlig produkt som etanol. Läs artikeln som gjorde mig upprörd på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1292455.svd

Comments:
Hade du studerat fysik istället för teologi, hade du kanske kunnat förstå växthuseffekten. Växthus av glas höjer tempraturen genom att förhindra energitransport som sker genom konvektion, medans växthusgaser förhindrar energitransport som sker genom strålning.
 
1. Även om du hade rätt, skulle ju ingenting bli bättre med hjälp av etanoldrift istället för bensindrift.
2. Jag rekommenderar den tyska internetsidan Klimalüge om du vill sätta dig in i vederläggandet av uppfattningen att ökad koldioxidkoncentration i atmosfären har en temperaturhöjande effekt. Koldioxid och syre är homogena gaser och härpå faller hela illusionen om påstådda växthusgaser.
 
Hurvida koldioxid och syre är homogena gaser, vad har det för inverkan på frågan om växthusgaser?
 
Tanken på en av så kallade växthusgaser driven klimatuppvärmning bygger på att växthusgaser hindrar solvärmens återstrålning i universum, medan icke växthusgaser saknar denna förmåga.

Problemet är bara att syre och koldioxid är homogena gaser.
 
Här kommer en bra länk på engelska.

http://arxiv.org/abs/0707.1161
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?