torsdag, juni 05, 2008

 

Detta kommer att gå illa

I Svenska Dagbladet står idag att läsa om att den svenska marinen skall börja jaga pirater utanför Somalias kust. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1329369.svd

Jag tror inte att det kommer att bli särskilt populärt bland svenskar att tjänstgöra i Somalias farvatten. Redan nu hotar Union of Islamic Courts att angripa utländska stridsfartyg på somaliska farvatten. Läs mer på följande länk.

http://www.shabelle.net/english/2008/06/05/islamists-threaten-attack-foreign-ships-somali-waters

Jag är övertygad om att det bästa sättet att hjälpa Somalia är att låta bli att lägga sig i. Situationen är nämligen mera komplicerad än man kan få intryck av genom att läsa tidningarna.

För det första saknar den så kallade somaliska regeringen folkligt stöd. För det andra kontrollerar den kanske 15% av det somaliska territoriet. För det tredje kan den snarast liknas vid ett kriminellt band och dess så kallade parlament har av somliga kallats "House of Warlords".

För det fjärde är förmodligen den enda anledningen till att den så kallade somaliska regeringen kallar på hjälp utifrån det förhållandet att man numera inte själv kontrollerar det inkomstbringande sjöröveriet utan att denna verksamhet numera kontrolleras av de islamistiska rebellerna. Detta hotar den somaliska så kallade regeringen på två sätt. För det första får islamisterna inkomster och kan på det viset finansiera sin verksamhet på fastlandet och för det andra blir den så kallade regeringen utan intäkter och försvagas därför ytterligare.

Genom att undandra islamisterna intäkter hoppas man troligen kunna försvaga de islamistiska rebellerna och få kontroll över fastlandet. Vad man absolut inte får glömma i dessa sammanhang är att de islamistiska rebellerna, till skillnad från den av Etiopien understödda gangsterregeringen, har folkligt stöd. Vidare finansierar alla stater sin verksamhet genom beskattning och det så kallade sjöröveriet kan faktiskt liknas vid en form av beskattning.

Comments:
Är det något slags socialdarwinistiskt förhållningssätt du efterlyser? Att de ska få slå ihjäl varandra och plundra hjälpsändningar till dess de antingen utrotat sig själva eller tagit sitt förnuft till fånga? Väl cyniskt i så fall.

Har det någonsin funnits en regering i Somalia som haft starkt folkligt stöd? Det är ett utpräglat klansamhälle vilket är en stor orsak till de utdragna inbördeskriget som pågått där i snart tjugo år.
 
Om någon kommer hem till dig och sätter en pistol i truten på dig till dess du avhänt dig dina kontakter, är det ett rån eller en beskattning?

Det låter som ett rån för mig, men det kanske finns en annan måttstock för svarta som gör det beskattning?

Islamisternas folkliga stöd baserar sig på terror, inte populäritet. Gör dig inte till en nyttig idiot för tyranner och könsstympare.
 
Jag är inte socialdarwinist, men jag tror inte att man skall rubba maktbalansen till förmån för rent kriminella element. Den så kallade regeringen består av helt skrupelfria krigsherrar, vilka understöds av FN.

Nej, det har knappast funnits någon somalisk regering med folkligt stöd. Somalia är ett klansamhälle och bör lämnas i fred. Den somaliska traditionen för konfliktlösning är inte jämförbar med vår och försöken att påtvinga detta land en av FN understödd regering skapar fler problem än de löser.

Jag menar att simpel kriminalitet övergår i organiserad maffiaverksamhet vid en viss punkt och att maffiaverksamhet övergår i statlig verksamhet vid en viss punkt.

Det somaliska sjöröveriet kan liknas vid maffiaverksamhet. Om man betalar kan räkna med en viss förutsägbarhet från sjörövarnas sida. Då liknar det redan statlig verksamhet.

Islamisterna har tvivelsutan större folkligt stöd medan den av Etiopien understödda så kallade regeringen saknar folkligt stöd och i nästan alla avseenden är betydligt värre än islamisterna, vilka samlas i paraplyorganisationen Union of Islamic Courts.
 
"Jag tror inte att det kommer att bli särskilt populärt bland svenskar att tjänstgöra i Somalias farvatten."

Det är väl knappast av betydelse. Örlogsfartyg ska användas där de gör nytta, inte där besättningen vill "cruisa". Att eskortera fartyg i piratvatten verkar vara klart bättre använda skattepengar än att låta dem rosta sönder i baserna.
 
Eftersom värnpliktiga inte kommer ifråga är det relevant att ingen vill slåss med somaliska sjörövare.
 
Islamism, terorrism och fascism är till för att bekämpas. Bra att korvetterna går ner.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?