torsdag, juni 26, 2008

 

Europarekord i dumhet

Ovan avbildade europarlamentariker Marianne Mikko från Estland har lagt fram ett förslag som bygger på att det inte skall bli tillåtet att blogga anonymt och redigera kommentarer på sådant sätt att bloggaren redigerar till egen fördel. Dessutom öppnas en väg mot någon typ av obligatoriskt utgivningsbevis för bloggar. Frivilligt finns redan i Sverige och det är bra.

Jag anser att förslaget är så till den grad befängt att Marianne Mikko borde skickas till någon typ av vilohem för människor med rubbat psyke. Hon lider förmodligen av neurosa sovjetica. Vad blir nästa steg? Skall man förbjuda anonyma insändare till tidningar? De regler som finns om förtal är fullt tillräckliga och i vad mån någon använder internets anonymitet för att ostraffat kunna ägna sig åt förtal, får det åligga den som känner sig förtalad att samla bevis för att en viss person står bakom förtalet. Att lagstifta mot anonymitet på internet är faktiskt likvärdigt med att upphäva meddelarskyddet, eftersom meddelarfriheten och anonymiteten på internet båda tjänar syftet att missförhållanden kan påtalas därför att den som påtalar missförhållanden tillåts vara anonym och således inte lika lätt kan trakasseras av den/dem som har något att förlora på att missförhållanden påtalas. Förvägras man rätten till genmäle på en viss blogg får man helt enkelt skapa en egen blogg och ta upp konkurrensen i cyberrymden. Ingen tidning är ju skyldig att publicera ur tidningsredaktionens synvinkel misshagliga insändare.

Det behövs absolut ingen ytterligare lagreglering och den oerhörda stegring av den faktiska yttrandefriheten som blivit följden av att var och varannan har tillgång till internet är enligt min mening ovärderlig ur demokratisk synvinkel.

Samtidigt hoppas jag att förslaget blir verklighet. Förslaget är nämligen så urbota dumt att jag tror att dess genomförande skulle medföra att fler skulle resa kravet att Sverige borde lämna EU.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?