måndag, juni 16, 2008

 

Fel som vanligt

Så här säger Nordeas så kallade makroanalytiker Annika Winsth angående den inflation som hon för några månader sedan påstod ej existera.

"–Den är allvarlig. Det är ett problem att ha en stigande prisnivå och en nedåtgående konjunktur, men ­däremot kan jag ibland känna att problematiken är överdriven. Min ­bedömning är att den sjunkande konjunkturen kommer att knäcka inflationen så småningom, men att vi nu är mitt i stormen."

För det första tar Annika Winsth fel när hon inte inser att den stigande prisnivån i sig framkallar en sämre konjunktur. Om priserna stiger innebär detta allt annat lika en försämring av konjunkturen eftersom stigande priser får penningomloppet att kontrahera i reala termer.

För det andra ser hon inte sambandet att den inflatoriska penningpolitiken omintetgör alla utsikter om en mera inflatorisk penningpolitik, vilket får den följden att kronan inte deprecierar lika mycket som den borde med tanke på inflationsdifferensen Sverige och utlandet emellan. Det förhållandet att kronan apprecierar i reala termer är i verkligheten den andra av konjunkturavmattningens två huvudorsaker. Den första är att de stigande priserna gör allas plånböcker tunnare. Internationella orsaker skall inte överskattas. Hur stor del av Sveriges BNP beror på export till USA?

Hennes kanske allra allvarligaste misstag är att hon tror att svagare konjunktur kommer att reducera inflationstakten. Detta är helt fel. Det enda som har någon nämnvärd effekt på den verkliga inflationstakten är takten i kreditexpansionen och om inte den minskar, kommer inte inflationen att minska oavsett hur dåliga konjunkturerna blir. Det är faktiskt så att konjunkturavmattningen i Sverige huvudsakligen beror på en inflatorisk penningpolitik.

Dessutom har den ökande inflationen fått den påföljden att de nominella marknadsräntorna börjat stiga med den effekten att Riksbankens penningpolitik automatiskt och oavsiktligt blivit mera inflatorisk av det enkla skälet att det blivit förhållandevis billigare att låna av Riksbanken, som är inflationens enda outsinliga källa.

Sammanfattningsvis låter sig sägas att Annika Winsth är totalt inkompetent.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?