torsdag, juni 26, 2008

 

Hertigen av Göteborg?

Det har förts en del diskussioner angående frågan vilken titel herr Daniel Westling skall ges om han ingår äktenskap med kronprinsessan Victoria. Jag menar att det finns en enkel lösning på problemet och lösningen är inte att konung Carl XVI Gustaf upphöjer herr Daniel Westling till hertig av Göteborg. Lösningen är istället att ändra prins Carl Philips och prinsessan Madeleines officiella titlar. Prinsessan Madeleines officiella titel är Sveriges Prinsessa, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, vilket förmodligen är tänkt att skilja henne från prinsessan Lilian och prinsessan Birgitta. Båda dessa till tronen icke arvsberättigade damer bär titeln Prinsessa av Sverige. (Prinsessan Lilian bär därutöver titeln Hertiginna av Halland.) Detta är dock ett problem av det skälet av prins Carl Philips ena officiella titel är Prins av Sverige - men inte Sveriges Prins, vilket i konsekvensens namn borde betyda att prins Carl Philip ej vore arvsberättigad till tronen. Prins Carl Philip är emellertid arvsberättigad till tronen. Dessutom uppstår ett problem den dag det skulle finnas ett större antal kvinnor med arvsrätt till tronen av det skälet att titeln Sveriges Prinsessa på något vis antyder att titeln endast kan bäras av en person.

Jag föreslår att den person som står närmst tronen i successionsordningen också fortsättningsvis får bära titeln Sveriges Kronprins, Hertig av NN./kvinnlig motsvarighet. Här kommer ju endast en person i fråga och av det skälet passar titeln bra. Kronprinsens/Kronprinsessans gemål får bära titeln Kronprins av Sverige, Hertig av samma landskap som sin gemål/kvinnlig motsvarighet. Om alltså kronprinsessan gifter sig med herr Daniel Westling blir han till H.K.H Daniel, Kronprins av Sverige, Hertig av Västergötland. Däremot blir han inte Sveriges Kronprins, eftersom titeln Sveriges Kronprins/Sveriges Kronprinsessa skulle vara förbehållen avkomlingar till konung Carl XVI Gustaf. Den dag Victoria blir regerande drottning kan hans titel lämpligen bli Prinsgemål av Sverige, Hertig av Västergötland.

Vad gäller den person som står näst efter kronprinsen/kronprinsessan i tronföljden menar jag att titeln Sveriges Arvfurste, Prins av Sverige, Hertig av NN./kvinnlig motsvarighet kunde vara en lämplig titel. Arvfurstens/arvfurstinnans gemål ges titeln Arvfurstinna av Sverige, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av samma landskap som sin gemål/manlig motsvarighet. Om alltså prins Carl Philip gifter sig med Emma Pernald blir hon till H.K.H. Emma, Arvfurstinna av Sverige, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Värmland. Däremot skulle hon inte få titeln Sveriges Arvfurstinna, eftersom titeln Sveriges Arvfurste/Arvfurstinna endast kunde bäras av en avkomling till konung Carl XVI Gustaf. Prins Carl Philip skulle alltså enligt mitt förslag tills vidare bära titeln Sveriges Arvfurste, Prins av Sverige, Hertig av Värmland. Givetvis skulle prins Carl Philip förlora titeln Sveriges Arvfurste för den händelse att kronprinsessan fick barn, eftersom kronprinsessans äldsta barn enligt rådande successionsordning skulle stå främre i tronföljden än prins Carl Philip. Möjligen kunde man ge prins Carl Philip titeln ätten Bernadottes huvudman som plåster på såren, vilken titel skulle ärvas av hans äldste son och så vidare. En annan möjlighet vore att den kungliga familjen i informellt samråd beslutade att namnet Carl endast skall bäras av ätten Bernadottes huvudman.

Vad gäller övriga med arvsrätt till tronen skulle dessa ges titeln Prins och Tronarvinge av Sverige, Hertig av NN./kvinnlig motsvarighet. Prinsessan Madeleines nya officiella titel skulle alltså bli Prinsessa av och Tronarvinge av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland. Om en tronarvinge av Sverige gifter sig ges gemålen titeln Prinsessa av Sverige, Hertiginna av samma landskap som sin gemål/manlig motsvarighet. Om prinsessan Madeleine alltså skulle gifta sig med herr advokaten Jonas Bergström skulle han bli till H.K.H. Jonas, Prins av Sverige, Hertig av Hälsingland och Gästrikland. Däremot skulle han inte få titeln Prins och Tronarvinge av Sverige, vilken titel skulle vara förbehållen avkomlingar till konung Carl XVI Gustaf. Däremot skulle deras barn åtminstone bära titeln Prins och Tronarvinge av Sverige/kvinnlig motsvarighet.

Vad gäller det förhållandet att ärftliga titlar av ovan nämnd karaktär genom äktenskap endast anses kunna överföras från en man till en kvinna, men inte tvärsom, samt det förhållandet att personer med anknytning till kungahus traditionellt anses behöva flotta titlar är detta egentligen inget större problem. Prins Carl Philips blivande hustru tillåts bli furstlig genom äktenskapets ingående och kronprinsessan Victorias och prinsessan Madeleines respektive upphöjs genom beslut av H.M. Konungen till furstligheter dagen innan de ingår äktenskap. Eftersom furstliga personer strängt taget saknar efternamn är dessutom frågan huruvida kronprinsessans och prinsessan Madeleines respektive kommit att tillhöra ätten Bernadotte genom H.M. Konungens tänkta framtida beslut tämligen irrelevant. Man kan antingen göra kungligheter till "vanliga människor" genom att låta deras respektive vara vanliga Svensson, eller också förklarar man Svensson vara kunglig. Jag föredrar det senare. Det är ju så att kungahuset fyller en funktion i staten och precis som man skapar generaldirektörer genom beslut kan man skapa kungligheter genom beslut. På samma sätt kan och borde man måhända upphöja särskilt förtjänta medborgare till adelsmän.

Den enda återstående inkonsekvensen är det faktum att tre av konungens fyra systrar inte bär titeln prinsessa av Sverige. Detta problem är dock av övergående natur, och enligt min mening bör de strängt taget inte anses vara kungligheter om än att de på grund av artighet och särskild kunglig tillåtelse kallas prinsessor.

Comments:
För Sverige i Tiden. På engelska också.

I tiden ligger globalisering och ömsesidigt internationellt beroende. Sverige måste kämpa på den internationella arenan och här är det engelska som gäller.

Kungahuset är en av våra främsta marknadsförare av det mesta som har med Sverige att göra. Det har därför betydelse hur titlarna översätts till engelska. Och då finns det redan måttstockar om titulatur, framför allt England. Queen of England, Prince of Wales, Prince of Edinburgh etc.

En spontan översättning av ”Sveriges Prinsessa” till engelska skulle bli ”Sweden’s Princess” ”och ”Prinsessa av Sverige” skulle bli ”Princess of Sweden”. Men de kan också spontant blandas ihop med ”Swedish princess”.

Förmodligen går distinktionen av de två titlarna helt förlorat på engelska. Det är olyckligt.

Förslag till lösning om hur titulaturen skall ske kan sökas dels i studie av engelska språket och kungahuset, dels i en studie av hur de övriga nordiska kungahusen har löst frågan.

Frater
 
Jag tycker inte att norska kungahusets behandling av frågan är särskilt bra, eftersom endast kronprinsens hustru har blivit till prinsessa. I så fall skulle inte prins Carl Philips hustru kunna bli prinsessa, men det tycker jag att hon bör bli och i jämlikhetens namn måste i så fall prinsessan Madeleines make bli till prins.

I Danmark är situationen annorlunda, eftersom fortfarande manlig avkomma har företräde till tronen.

Det engelska systemet är inte heller jämförbart av bland annat samma skäl.

Frågan är dock komplicerad och eftersom det var ett tag sedan jag funderade över saken är det svårt för mig att nu avge något kvalificerat omdöme i frågan.

Enligt vissa uppgifter kommer Daniel att upphöjas till prins av Sverige och hertig av Västergötland.

Rimligen bör då Carl Philip få en lite "vassare" titel, eftersom han till skillnad från Daniel Westling är arvsberättigad till tronen.

Dessutom bör man av konsekvensskäl ge Madeleine en titel som är likvärdig med prins Carl Philips om än i femininum.
 
Ni är ta mej tusan inte kloka!!!!!!!
 
Varför i helvete ska han heta nåt med Västergötland i? känns inte direkt som han stämmer in på bilden av en trevlig göteborgare
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?