lördag, juni 21, 2008

 

Hot?

Enligt Dagens Nyheters nätuppplaga "hotar" nu Frankrikes president Nicholas Sarkozy med att inte ge sitt samtycke till att fler stater beviljas medlemskap i den europeiska unionen om inte EU ges ett nytt fördrag. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=796004

Enligt min uppfattning finns ingen anledning att uppfatta detta som ett hot. Det finns säkerligen många europeiska länder som vill bli medlemmar av den europeiska unionen, men det är samtidigt uppenbart att dessa länder inte begriper sitt eget bästa och att det ligger i dessa länders verkliga intresse att ej bli medlemmar av den europeiska unionen.

Visserligen är det en bra sak om den gemensamma arbetsmarknaden utvidgas till att omfatta fler länder, men den gemensamma arbetsmarknaden kan lika gärna utvidgas genom att exempelvis Kroatien, Makedonien och/eller vilket annat europeiskt land som helst i likhet med Norge blir en del av EES utan att bli medlemmar av EU. Eftersom EES inte är lika ambitiöst som EU-samarbetet skulle man dessutom utan större svårigheter kunna göra Ryssland till medlem av EES och medge övriga länder att, om de så önskar, begränsa ryssars tillträde till den egna arbetsmarknaden för all framtid. EES-samarbetet medger nämligen permanenta undantag från arbetskraftens fria rörlighet, men om jag förstått saken rätt är så ej fallet med avseende på länder som är fullvärdiga medlemmar av EU.

Man kan till och med tänka sig att göra utomeuropeiska länder till medlemmar av EES och om USA vill ha ett frihandelsavtal med EU föreslår jag att man bjuder in USA att bli medlem av ett reviderat EES, om än att samarbetet i så fall måste ges ett nytt namn.

Det finns heller ingenting som säger att länder utanför EU inte kan bli medlemmar av Schengensamarbetet. Norge och Island tillhör Schengensamarbetet och Schweiz är på väg in. Man kan till och med tänka sig att länder som av någon outgrundlig anledning hett eftertraktar att tillhöra EU:s monetära union gör som Montenegro och unilateralt upphöjer euron till lagligt betalningsmedel och ersätter den inhemska valutan med euro.

Den europeiska union eller snarare stat som Frankrike vill ha är nämligen något man lever bäst förutan och det enda den europeiska unionen verkligen bidragit till är att underlätta den fria rörligheten i Europa. I detta avseende är emellertid EES ett fullgott alternativ, vilket bevisas av Norges erfarenheter. Kom också ihåg att jordbrukspolitik faller helt utanför EES.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?