fredag, juni 13, 2008

 

Man är väl inte hur dum som helst

Enligt vad som nu tycks stå klart har det irländska folket underkänt det så kallade Lissabonfördraget. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1360785.svd

På det hela taget är det bra att det så kallade Lissabon-fördraget underkänts.

Bortsett från att Lissabon-fördraget innehåller en bestämmelse angående rätten att begära utträde ur den europeiska unionen är nämligen det så kallade Lissabon-fördraget ingenting annat är en anhopning av försåtliga floskler. Floskler är det därför att alltihopa är tröttsamt dum politiskt korrekt smörja och försåtligt eftersom det innebär en enorm överföring av makt till ansiktslösa, överbetalda eurokrater med ansvar inför ingen.

Jag tror att en starkt bidragande anledning till att irländarna röstat nej är det förhållandet att de begripit att enda anledningen till att de alls fick rösta var det förhållandet att de som kallas eliten trodde att de skulle rösta ja. Visserligen är den stora massan av människor inte särskilt intellektuell, men vad gäller förmågan att genomskåda billiga tricks är den måttligt intellektuella stora massan i allmänhet vida mer begåvad än den elit som borde kallas skit. Man är kanske dum, men man är inte hur dum som helst.

Jag utbringar en virtuell skål för Irland och irländarna!

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?