lördag, juni 28, 2008

 

Somalia eller Zimbabwe?

Visste ni att medellivslängden för män i Somalia är 47 år och att motsvarande tal för Zimbabwe är 37 år. Det är visserligen sant att medellivslängden i Zimbabwe varit högre om det inte varit för HIV-epidemin, men det är ändå intressant att observera att medellivslängden i Somalia ökat från 42 år år 1991 till idag 47 år. 1991 var det år den somaliska staten bröt samman. Vad gäller Zimbabwe har under perioden 1990 till idag medellivslängden för män minskat från då 60 år till idag 37 år.

Den ovan avbildade mannen tycks alltså tillsammans med HIV kunna ställa till med väl så mycket elände som ett inbördeskrig.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?