tisdag, juni 17, 2008

 

Återremiss

"A politician who puts his political career ahead of his principles will end up with neither".

Comments:
Jag tycker att du borde dela med dig av dina tankar på den nya FRA-lagen. Kunde bli intressant läsning! Tack för en i övrigt läsvärd blogg!
 
Det är roligt att mina skriverier uppskattas. Tyvärr är jag inte så intresserad av FRA-frågan, men jag föreslår Rickard Falkvinges blogg. Där fanns idag eeller nyligen en text om hur man kan skicka ett standardiserat brev till Försvarets Radioanstalt och begära att inte bli föremål för spaning. Om begäran avslås får man väl sedan besvära sig på ena eller andra sättet och syftet är att sedan framställa klagomål hos Europadomstolen för att få en dom som visar att alltihopa strider mot Europakonventionen.

Vad det anbelangar skall Europadomstolen väl skiljas från EU; det enda de har gemensamt är att alla EU-länder måste erkänna Europadomstolen, men ett flertal länder utanför EU lyder under Europadomstolen.

Man kan alltså utan vidare gilla Europadomstolen och vara EU-motståndare samtidigt.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?