torsdag, juni 12, 2008

 

Totalt intellektuellt haveri

I dagens upplaga av Svenska Dagbladet finns en grafik av vilken det framgår hur mycket lägre de i och för sig helt ofarliga koldioxidutsläppen blir om man väljer att köra en bil på etanol istället för på bensin. Läs mer på följande länk där ni också hittar grafiken.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1352503.svd

Vad som helt glöms i sammanhanget är emellertid det uppenbara faktum att de arealer som används för att producera sockerrör, som sedan omvandlas till bilbränsle, givetvis antingen hade varit skogar eller använts för att odla något annat, vilket hade förbrukat minst lika mycket koldioxid som odlingen av sockerrör. Tror någon på fullt allvar att dessa arealer hade varit parkeringsplatser om det inte varit för sockerrörsodlingen?

Dessutom avslöjas ju hur magnifikt korkad hela klimathysterien är av det enkla faktum att ingen växtlighet kan frodas utan koldioxid, varför alltså koldioxid är oundgängligt.

Comments:
Jovisst är det så. Räknenisseriet med CO2 från det ena bilbränslet eller det andra o klimatet är absurt. Däremot är det högaktuellt att diskutera etanol vs bensin från energisynpunkt. Där glömmer etanolens förespråkare att odlade grödors alla förutsättningar tillkommit tack vare fossilen (jbr ekbyggn, traktorer, maskiner, lastbilar, etanolfabriker, allt) och finns på plats och bara ska hållas igång m odlingarnas insatsvaror o fabrikernas drift. När allt detta en gång ska förnyas tack vare bara biomassan har vi gått ner oss i etanolträsket för länge sedan. En ärlig jmf AV NATUREN SERVERAT KOLVÄTE vs AV MÄNNISKAN TILLAGAT KOLVÄTE UR BIOMASSA håller endast biomasseavfallet o kanske havets alger. Då ligger metanol mycket bättre till än etanol.
 
Dessutom är det ett ohyggligt slöseri med mat och arbete att producera så kallat biobränsle.

Petroleum är en naturprodukt precis som ananas eller vad som helst.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?