tisdag, juli 01, 2008

 

18,75% macflation sedan mars 2007!

Jag räknade just ut att det svenska priset på en Big Mac stigit med 18,75% sedan mars 2007. 1973 i oktober månad kostade en Big Mac 4,75 kronor och idag uppgår det genomsnittliga priset till 38,- kronor.

Observera att jag inte skyller detta på McDonald's. Tvärsom bör faktiskt McDonald's lovprisas dels för de i mitt tycke mycket goda hamburgarna* och dels det förhållandet att priserna på det hela taget stigit väl så snabbt som McDonald's priser. Exempelvis kostade ett lösnummer av The Economist oktober 1973 endast 4,- kronor, medan man idag får punga ut med 50,- kronor. Priset på The Economist har alltså höjts med en faktor på 12½, medan priset på en Big Mac endast höjts med en faktor på 8.

Allt beror på Riksbanken, våra politiker men framför allt på inkompetenta ekonomer influerade av den inflationistiskiska världsuppfattning, enligt vilken inflation beror på ekonomisk tillväxt eller rent av att inflation skapar ekonomisk tillväxt.

*Allra godast är dock Big 'n Tasty. Helst äter jag en Big Mac till förrätt och en Big 'n Tasty till huvudrätt och rundar sedan av med en McFlurry med dajmsmak.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?