onsdag, juli 09, 2008

 

Biobränslevansinnets inre logik

Idag står i Dagens Nyheter att läsa att folkpartiet kräver att subventionerna av så kallade biobränslen upphör. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=802801

Man kan verkligen fråga sig vad det finns för anledning att använda sig av livsmedel som bilbränsle. Sakförhållandet är rent objektivt att det inte finns några skäl alls, men att det finns ett flertal goda skäl emot.

Fordon som drivs av biobränslen förbrukar livsmedel som annars hade kunnat mätta hungriga människor. Problemet är emellertid att de rika ländernas köpkraft är så enorm i förhållande till de fattiga ländernas köpkraft att när vi går in som köpare konkurreras fattiga köpare ut, eftersom de inte mäktar med att bjuda lika höga priser som vi.

Fordon som drivs av så kallade biobränslen släpper dessutom ut mer avgaser är fordon som drivs av petroleumprodukter. Dessa avgaser är dessutom aningen farligare än de avgaser som släpps ut av petroleumdrivna bilar, om än att bensindrivna bilar med katalytisk avgasrening inte släpper ut några nämnvärda mängder farliga avgaser.

Här invänder givetvis biobränslefanatikerna att odlingen av de grödor som används som råvara, förbrukat koldioxid. Då invänder jag att jag det för det första inte finns några vetenskapliga belägg ens för den påstådda globala uppvärmningen och att för det andra arealer som lämnas i fred av människan i normalfallet förvandlas till skogar. Skogar har en uppenbart positiv effekt på luft och hälsomiljö, vilket man lätt kan fastställa genom att jämföra luften i en storstads parker med luften i andra delar av en storstad. Nu hugger man ned regnskogen för att odla bränsleråvara när bättre, billigare och miljövänligare motsvarigheter i det närmaste sprutar ur jorden i arabländerna.

Jag vill samtidigt lägga in en liten brasklapp och anser att i de fall det handlar om att använda sig av sopor och avloppsvatten som bränsleråvara, är jag helt införstådd med detta.

Frågan man ställer sig är hur det kan komma sig att man överhuvudtaget ägnar sig åt detta djupt omoraliska vansinne. Svaret är enkelt och har ingenting med miljöhänsyn att göra. Det handlar om att subventionera jordbruket genom att uppmuntra ett fullständigt vettlöst slöseri med jordbruksvaror. Detta vet alla, men ingen säger det rent ut. Miljösatsningar låter nämligen bra, men jordbrukssubventioner låter illa.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?