onsdag, juli 23, 2008

 

Bra utanför EU och EES

Inte sällan framförs argumentet att det inte är seriöst att propagera för utträde ur EU så länge EU finns. EU är trots allt det forum inom vilket de europeiska frågorna diskuteras och tillgången till EU:s inre marknad bedöms ofta som ovärderlig.

Enligt min mening ligger det möjligen en gnutta sanning i att tillgången till EU:s inre marknad är ovärderlig. Samtidigt finns ju faktiskt EES och Norge visar att man kan vara en del av den inre marknaden utan att tillhöra EU.

Samtidigt går det uppenbarligen alldeles utmärkt helt utanför såväl EU som EES. Läs exempelvis om Färöarna på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1484213.svd

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?