tisdag, juli 22, 2008

 

Det goda livet finns utanför EU

Idag står i Dagens Nyheters nätupplaga att läsa om hur inte bara svenskar utan också många andra nationaliteter söker sig till Norge för att arbeta. Efterfrågan på arbetskraft är god i Norge, trots att, enligt den svenska överheten, allt ekonomiskt framåtskridande gör halt vid EU:s gränser. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=807264

Jag vill särskilt fästa läsarnas uppmärksamhet på att ett av de få goda ting EU bidragit till, nämligen möjligheterna att arbeta i främmande länder finns inkluderad i det EES-avtal som Norge sedan den 1 januari 1994 är en del av. Därför behandlas arbetssökande norrmän inom hela EES-området precis som EU-medborgare och om Sverige en vacker dag lämnar EU finns det ingenting som säger att vi måste lämna EES. EES är ett samarbete som omfattar samtliga EU-länder samt därutöver EFTA-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

Jag tycker att Sveriges förhållande till EU borde vara detsamma som Norges till EU. Det vill säga: Sverige bör vara inom EES och Schengen men utanför EU och alltså helt undantaget från bland annat den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma yttre tulltaxan.

Än har ingen lyckats förklara för mig vad som är poängen med att tillhöra EU när allt som är till vår fördel finns redan inom EES-samarbetet.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?