tisdag, juli 01, 2008

 

Mac-roekonomi juli 2008

Priset på en Big Mac i några olika länder:

Storbritannien: £1,99
Tyskland: €3,19
USA: $3,41 (Observera att denna uppgift uppdaterades senast augusti 2007.)
Irland: €3,80
Finland: €3,95
Danmark: 29,50 dkr.
Sverige: 37,- kr./39,- kr.
Norge: 40,- nkr.

Växlingskurser:

£1= 11,97 kr.
€1= 9,45 kr.
$1= 5,99 kr.
1 dkr.= 1,27 kr.
1 nkr.= 1,18 kr.

Utländska priser i svenska kronor:

Storbritannien: 23,82 kr.
Tyskland: 30,15 kr.
USA: 20,43 kr.
Irland: 35,91 kr.
Finland: 37,33 kr.
Danmark: 37,46 kr.
Norge: 47,20 kr.

Utländska priser i procent av de svenska:

Storbritannien: 62,7 %
Tyskland: 79,3 %
USA: 53,8 %
Irland: 94,5 %
Finland: 98,2 %
Danmark: 98,6 %
Norge: 124,2 %

Priset på ett uns guld: 5.568,68 kr.

Värt att notera denna månad i jämförelse med föregående månad är att priset på en Big Mac höjts i Sverige, Irland och Norge. I Danmark däremot har faktiskt priset sänkts med 25 danska ören, vilket troligen delvis hänger samman med att den danska 25-öringen upphör att vara lagligt betalningsmedel under hösten.

Jämför man sifforna för juli 2008 med siffrorna för juli 2007 ser man att Sverige har den överlägset högsta macflationen i jämförelsen. Låt mig jämföra macflationen i de olika länderna.

Sverige: +11,8%
USA: +5,9%
Finland: +5,3%
Tyskland: +2,9%
Storbritannien: +/-0,0%
Norge: +/-0,0%
Danmark: -0,8%

Vad gäller USA är macflationen troligen högre än vad som framgår ovan. Jag efterforskar nämligen inte det amerikanska priset varje månad, utan nöjer mig med att publicera den "färskaste" uppgiften från The Economist och The Economist har inte publicerat någon ny uppgift sedan juli 2007, vilken uppgift publicerades strax efter att jag publicerade "Mac-roekonomi juli 2007".

Jag hoppas verkligen att Riksbanken höjer styrräntorna så snart som möjligt och höjer dem ordentligt. Allt pekar ju mot att inflationen är mycket hög för tillfället och att Riksbanken hamnat "på efterkälken". Med det menar jag att Riksbanken visserligen sannolikt är medveten om att kreditexpansionen är explosiv, men att Riksbankens lama agerande medfört att branden inte är under kontroll och att släckningsarbetena fortgår så långsamt att branden fortsätter att sprida sig.

Vad gäller Danmark fortgår den danska kronans reala depreciering gentemot euron och med tiden kan den danska kronan, i enlighet med teorien om köpkraftsparitet, rent av komma att bli undervärderad gentemot euron med den påföljden att Danmark kan komma att "importera" inflation från euroland. Om det visar sig att upprätthållandet av en fast växlingskurs blir inflationsdrivande för Danmark, menar jag att Danmark bör begära revalvering av den danska kronan inom ramen för ERM2. Det framstår dock ej som sannolikt att Danmark kommer att göra det, även om den fasta växlingskursen snart riskerar bli snarare inflationsdrivande än tvärsom.

Vad gäller den påstådda konflikten mellan fast penningvärde och goda konjunkturer, menar jag att det bästa Riksbanken kan göra är att höja styrräntorna så tydligt att en påvisad deflatorisk effekt uppträder. En deflatorisk tendens skulle nämligen få plånböckerna att svälla, vilket skulle förbättra konjunkturerna. Dessutom finns det en poäng i att snarast höja styrräntorna så påtagligt att nära förestående sänkningar inte kan uteslutas. Det skulle nämligen enligt min övertygelse få kronans reala växlingskurs att falla med en positiv effekt på sysselsättningen som följd.

Allt handlar nu om att Riksbanken måste ta kommandot över kreditexpansionen och inte låta sig degraderas till en leksak för bankerna. Dessvärre är Riksbanken för tillfället just det senare.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?