tisdag, augusti 12, 2008

 

Kapitalismen som fredsfaktor

I dag rapporteras att Moskva-börsen stigit kraftigt till följd av att president Medvedev beordrat vapenvila. När stridigheterna bröt ut föll kurserna kraftigt. Det kan sägas vara närmast ovedersägligt att påstå att börsen alltid reagerar på oväntade händelser som bedöms vara relevanta för näringslivet.

Vad som är intressant i sammanhanget är att börskurserna premierar diplomati och fredliga lösningar framför krigshandlingar, om än att vissa skenbara undantag från denna regel kan förekomma. Givetvis kan man tänka sig att en vapentillverkare ges ökade möjligheter att tjäna pengar i krigstider, men då förutsätts bland annat att företagets produktionsanläggningar inte riskerar bli drabbade av bombangrepp eller liknande.

Dessutom är det så att om alla inväntar att något visst skall hända och alla är övertygade om att denna specifika händelse skall påverka börskurserna negativt blir resultatet alltid det motsatta. Tror sig alla veta att börsen kommer att rasa så snart en väntad invasion verkställs, kommer många nämligen - i syfte att dra nytta av det anteciperade kursfallet - att lägga in köporder så snart invasionen påbörjats med den påföljden att det alla trodde skulle hända vänds i sin motsats. På samma sätt är det därför ofta så att kurserna faller så snart en väntad fred förverkligas.

I fallet med konflikten mellan Georgien och Ryssland handlar det dock om oväntade händelser, varför undantagen från grundregeln inte är tillämpliga. Börsen säger helt enkelt att fred är bra för affärerna och att krig är dåligt för affärerna. Äger samtidigt somliga makthavare aktier betyder detta att de får se plånboken bli tunnare respektive tjockare i det orsakssambandet att fridsamhet och diplomati ger tjockare plånbok och krigiskhet och osund nationalism ger tunnare plånbok, vilket tenderar att göra aldrig så nationalistiska politiker till fredsduvor.

Man kan också tänka sig att de utsätts för tryck från företagare och aktieägare, som samtidigt är deras finansiella understödjare, att sträva efter fredliga lösningar. Krig är nämligen i alla avseenden dåligt för affärerna.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?