fredag, augusti 01, 2008

 

Mac-roekonomi Augusti 2008

Priset på en Big Mac i några olika länder:

Storbritannien: £1,99
Tyskland: €3,19
USA: $3,57
Irland: €3,80
Finland: €3,95
Danmark: 29,50 dkr.
Sverige: 37,- kr./39,- kr.
Norge: 40,- nkr.

Växlingskurser:

£1= 12,02 kr.
€1= 9,47 kr.
$1= 6,08 kr.
1 dkr.= 1,27 kr.
1 nkr.= 1,18 kr.

Utländska priser i svenska kronor:

Storbritannien: 23,92 kr.
Tyskland: 30,21 kr.
USA: 21,71 kr.
Irland: 35,99 kr.
Finland: 37,41 kr.
Danmark: 37,46 kr.
Norge: 47,20 kr.

Utländska priser i procent av de svenska:

Storbritannien: 62,9 %
Tyskland: 79,5 %
USA: 57,1 %
Irland: 94,7 %
Finland: 98,4 %
Danmark: 98,6 %
Norge: 124,2 %

Priset på ett uns guld: 5.544,15 kr.

Som den uppmärksamme läsaren måhända redan observerat finnns det vissa smärre skillnader mellan "min" och The Economists statistik. Detta beror helt enkelt på vilken restaurang man använder som referens, men skillnaderna är i vilket fall som helst små.

Den enda nämnvärda förändringen i jämförelse med föregående månad är att den reala dollarkursen rört sig aningen uppåt, men detta beror nog mest på att jag daterat upp den amerikanska prisuppgiften. Jag gör inga egna efterforskningar vad gäller USA, utan nöjer mig med att publicera den av The Economist årligen uppdaterade uppgiften. Icke desto mindre har US-dollarn stigit aningen sedan juli månads början.

I övrigt har den svenska kronan försvagats ett tuppfjät gentemot euron och pundet och detta är enligt min mening bra, eftersom den i reala termer urstarka kronan hotar sysselsättningen i Sverige. Jag är också övertygad om att det enda sättet att förstärka denna trend är att höja styrräntorna så påtagligt att det blir uppenbart att Riksbanken återfått kontrollen över inflationen. I så fall kanske man börjar kunna nära realistiska förhoppningar om lägre styrräntor, vilket jag tror skulle försvaga kronan och sätta fart på konjunkturerna.

Möjligen kan kronans marginella försvagning ses som ett bevis för att min hypotes om att styrräntehöjningar under vissa omständigheter kan bidra till en real försvagning av en valuta är med verkligheten överensstämmande. I så fall är det bara för Riksbanken att fortsätta försöka "skrämma slag" på inflationen genom fortsatta styrräntehöjningar. Resultatet blir ju en svagare krona och en stigande sysselsättning.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?