söndag, september 28, 2008

 

Är oron för Swedbanks solvens befogad?

Jag vet alltför litet för att med säkerhet kunna säga något om frågan, men det faktum att Swedbank själv vädjar till allmänheten att inte ta ut sina pengar är såvitt jag kan förstå ett gott tecken på att bankens ställning är mycket ansträngd och att problemen är verkliga.

En sund bank som drabbas av en osund och obefogad panik bevisar ju att den är sund genom att betala kontant, medan en osund bank som drabbas av panik bevisar att den är osund genom att vädja till allmänheten att inte ta ut några pengar.

Visserligen är det sant att själva uttagen skapar vissa problem till och med för en sund bank, men är banken i grunden sund kommer hugade ockrare gärna att komma den ansatta banken till undsättning givet att räntevillkoren är de "rätta". Banken får vidkännas en smärre förlust, men rider elegant undan problemen och bevisar tämligen obesvärad sin solvens.

Därför är min uppmaning till alla som har anspråk att rikta mot Swedbank att omedelbart kräva kontant betalning i syfte att sätta Swedbank på prov. Är oron för Swedbank obefogad, kommer Swedbank att kunna betala kontant annars inte.

Comments:
om du hade 100.000kr på ett konto på swedbank i dagsläget, vad skulle du göra då? snabbt svar tack

flytta det till handelsbanken?

/Björn, igen
 
kan jag bli av med pengarna, eller finns det statliga garantier för sånt här, bankgarantierna som jag hört talas om på 250.000kr.

hur sannolikt tror du att det är att swedbank skulle tillåtas att gå i konkurs så att småsparare tappade alla sina pengar?

/björn
 
Det finns ett statligt skydd för sparare som skall garantera att den som har 250.000;- kronor eller mindre inte skall bli av med några pengar.

Problemet är måhända att det är enklare att rädda vad som räddas kan så snabbt som möjligt genom att flytta pengarna till en försiktig bank som Handelsbanken än att först åse bankens kollaps för att därefter begära ersättning hos den myndighet som har att svara för frågan.

Samtidigt verkar det osannolikt att tro våra politiker om att ha modet att låta en bank gå omkull, trots att detta vore den avgjort bästa politiken eftersom man skulle statuera ett exempel.

Annars är väl tanken bakom insättarskyddet att man skall kunna låta banker gå omkull i enlighet med marknadsekonomiens lagar samtidigt som man vill tillse att moster Svea slipper leva på havregrynsgröt därför att hennes bank gick omkull.

Jag är helt emot insättarskydd, men av sociala skäl kan jag tänka mig ett insättarskydd som skulle garantera 10.000 kronor per svensk. Man borde dock inte kunna dra nytta av insättarskyddet mer än en gång, vilket man kan idag. Har man flera konton i flera banker garanteras vart och ett av insättarskyddet. Nya Zeeland och Australien har inget insättarskydd. Samma sak gäller Saint Helena och Falklandsöarna. Tyvärr har Hong Kong helt i strid med laissez-fairetanken sedan 2002infört insättarskydd.

Jag tycker det verkar klokt att byta till Handelsbanken. En annan möjlighet är att begära räntehöjning av Swedbank och hota med att byta bank.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?