fredag, oktober 17, 2008

 

Leve Konungen!

I Svenska Dagbladets nätupplaga ondgör sig vissa fiender till den svenska landsbygden över Hans Majestät Konungens kloka och balanserade uttalanden angående vargstammens utbredning i konungariket. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1902959.svd

Det är visserligen sant att det får anses åligga Konungen att särskilt väl välja sina ord. Konungen skall ju vara en samlande gestalt för landets folk, men jag menar samtidigt att det måste anses åligga Konungen att tillvarata sina undersåtars intressen och hävdvunna rättigheter när dessa hotas av högljudda miljöextremister helt utan insikt i landsbygdslivets villkor.

Hans Majestäts uttalande är måhända betingat av att han själv i egenskap av jägare är drabbad av vargens enorma aptit på vilt, men i det här sammanhanget har Hans Majestät också visat att han är en god landsfader som tänker på dem av hans undersåtar som blivit lidande av vargens utbredning. Älg och rådjur är traditionell svensk mat och det finns ingen anledning att bokstavligt talat låta vargen ta maten ifrån oss.

Dessutom är det faktiskt så att en alltför stor vargstamm som börjat närma sig mänsklig bebyggelse i brist på bytesdjur gärna angriper människor och att det till och med är känt att vargen föredrar små flickor och äldre kvinnor. Sagan om Rödluvan och vargen har faktiskt en viss verklighetsbakgrund och försöken att förlöjliga vargmotståndarna genom att hänvisa till "Rödluvan och vargen" är alltså synnerligen löjliga av det skälet att sagan innehåller ett korn av sanning.

Vidare är det helt osant att vargen i ett globalt perspektiv är utrotningshotad. Det lär finnas 100.000 vargar bara i Ryssland och dessutom har inte H. M. Konungen uttalat sig för en fullständig utrotning av vargstammen ens i Sverige, trots att Sverige är oändligt mycket mera tättbefolkat än Ryssland. Vargstammen måste vara synnerligen begränsad och gärna obefintlig helt enkelt därför att vargen konkurrerar med människan om födan och därför att hungriga vargar med vana av människor är livsfarliga. Vargens sätt att döda tamdjur som exempelvis får är dessutom vida mer plågsam får fåret än att bli slaktad av en människa. Varför ömmar inte miljöextremisterna för fåren?

Det tillhör den svenske bondens hävdvunna rättigheter att skjuta varg på sin egen mark och det hör till H. M. Konungens plikter att tillvarata den svenske bondens rättigheter när dessa hotas.


Comments:
Äntligen är det någon som vågar säga emot rovdjurspöbeln.
Att man överhuvudtage kan låta dess använd rovdjuren som vapen i sitt förakt och hat mot enskilda svenska näringsidkare är en skandal utan like.
 
Låt naturen ha sin gång. Skjut knugen!
 
Kungafamiljen är reducerad till medial nickedocka och förväntas i sann svensk anda hålla den altruistiska andan vid liv genom att ägna sig åt biståndslobbying. Ju fler funktionshindrade fotbollspelare i rullstol som gör mål i Victorias namn, desto fler applåder får hon. Prins Carl Filip har inte mycket att sätta emot, eftersom han själv har problem med plugget. Inte heller prinsessan Madeleine, eftersom hon kommer att fortsätta vara underdog så länge hon inte lyckas slå sin äldre syster i marknadsföring och utföra någonting makalöst, typ överleva fyra dagar i Rosengård eller dyka upp i tv-rutan som värd för FN-galan. Kungahuset fungerar därför som en produkt - och som med alla produkter vill vi gärna kontrollera dem. Problemet är att kungen och drottningen är livs levande individer och därför begår samma misstag som alla vi andra: Fortkörning, dåligt språk, ihopblandning av namn på städer, jordgubbstårtor i ansiktet etc. etc. Varför är vi förvånade över att kungen, inte i egenskap av kung, utan som enskild individ, har åsikter om personliga intressen, i detta fallet jakt?

Läs hela resonemanget här:
http://www.anus.com/tribes/snus/archive/2008-10-18/Erkänn_kungens_makt_eller_ge_
 
Det handlar bara om sunt förnuft. Om en bonde ser sin egendom bli angripen av en varg befinner han sig i en nödsitutation och har rätt att skjuta vargen.
 
Visst kan man tycka som föregående talare, men det finns ett rättsfall där enligt min mening HD argumenterar märkligt för att hävda att jaktförordningen beskriver en nödsituation och att man därför inte utan vidare kan anföra att det förelegat en nödsituation.

Domen kallas Gräsö-vargen om jag inte minns fel, men jag misstänker starkt att domen på goda juridiska grunder kan ifrågasättas.

HD är nog understundom en smula opportunistisk. Här handlade det kanske om att hålla sig väl med de rödgröna galenpannorna.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?