måndag, oktober 06, 2008

 

Problemen är verkliga

I dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet står att läsa att regeringen nu fördubblar insättningsgarantin. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_1835719.svd

Om det inte vore så att allmänhetens uttag av kontanter besvärade bankerna, skulle givetvis inte regeringen ha vidtagit denna åtgärd. Vidare är det så att sunda och välskötta banker i mycket liten grad påverkas av stora kontantuttag. Således kan man dra den slutsatsen att det finns verkliga problem i den svenska bankvärlden och detta förhållande har nu fått officiell bekräftelse genom beslutet att höja insättningsgarantin.

Beslutet är helt galet och den främsta anledningen till att beslutet är galet är det förhållandet att alla inflatoriska åtgärder leder till prisinflation och därmed minskat utrymme för en mera inflatorisk penningpolitik, vilket i sin tur kommer att bidra till en högre real växelkurs och en fördjupad realekonomisk nedgång. Till denna nedgång kommer också den minskning av den reala penningmängden, vilken en stigande prisnivå medför, att bidra.

Bättre vore faktiskt att låta misskötta banker och finansinstitut att gå under och först när en prisdeflation påvisats börja bedriva en mera inflatorisk penningpolitik. Ju mer myndigheterna gör för att bromsa upp den sunda upprensningen i finansvärlden, desto mer elände får man i den "andra änden". Jag tänker då på en högre real kronkurs och en krympning av den reala penningmängden.

Anders Borg ar visat att han inte begriper ekonomiämnet, alternativt att han saknar de stabila nerver som en finansminister bör ha för att kunna hantera situationer där en mängd ny information skapar förvirring. Resultatet blir förmodligen en förvärrad realekonomisk kris. Alltihopa är helt onödigt.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?