onsdag, oktober 08, 2008

 

Riksbanken har fått fnatt

Tyvärr har Sveriges Riksbank idag sänkt styrräntorna. Beslutet visar att Riksbanksledningen tyvärr saknar insikt i vad som orsakat krisen, vilket är inflationspolitiken. Riksbanken har vidare visat att den inte begriper att en inflation under perfekt kontroll är det som behövs för att ge dem som vill låna ut pengar gott humör.

Effekterna av denna styrräntesänkning kommer, enligt min övertygelse, att visa sig ödesdigra. Inflationsproblemet kommer att bestå och därför kommer inte marknadsräntorna att falla. Det är just detta USA lider av.

Vidare kommer förhoppningarna om sänkta styrräntor att klinga av med den påföljden att kronan sannolikt kommer att stärkas, vilket i sin tur kommer att bli likt en våt filt över den svenska exportindustrien.

Stefan Ingves har också bevisat att han saknar de nerver som kännetecknar en bra riksbankschef. Troligen har han lyssnat för mycket på de falska locktoner som utgår från ränteduvan Rosenberg. Det finns i själva verket inga som gör så mycket för att se till att marknadsräntorna är så höga som möjligt som just de så kallade ränteduvorna. Fru Rosenberg är tillsammans med Lars Heikensten den nuvarande krisens arkitekter.

Dessvärre är nu en svensk lågkonjunktur mycket sannolik, vilket inte hade behövt vara fallet om Riksbanken istället skickat upp styrräntorna så till den grad att alla hade blivit säkra på att de måste sänkas. I så fall hade Sverige nämligen kunnat undkomma krisen genom en ordentlig depreciering av kronan.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?