onsdag, oktober 08, 2008

 

Så här borde Island göra

I februari skrev jag en text där jag föreslog hur de isländska myndigheterna borde bära sig åt för att återge Island ett fungerande bankväsende genom några radikala reformer. Jag tycker fortfarande att mitt förslag är bra och istället för att trötta ut mina läsare med en ny text hänvisar jag till den gamla.

Här finns texten.

http://flavianopolis.blogspot.com/2008/02/fixed-exchange-rate-is-answer.html

Texten är på engelska och jag ber mina läsare vara uppmärksamma på några saker. Texten skall inte ses som ett försvar för den typ av "dirty floating" som den isländska centralbanken nu tycks ge sig in på. Jag förordar istället en stenhård fastkurspolitik, om än att jag menar att den initiala växlingskursen medvetet bör sättas ytterst låg bland annat för att man skall kunna vara helt säker på att systemet är motståndskraftigt mot allehanda spekulativa attacker.

Tvärsom menar jag att den isländska centralbanken ger sig in i en farlig lek när den säljer euro mot isländska kronor till en kurs som faktiskt medför att den isländska prisnivån förblir hög räknat i främmande valuta. Erbjuds man att köpa euro för 131,- isländska kronor ger jag absolut rådet att köpa euro så länge "lagret" räcker. Lagret lär nämligen tömmas fort.

Måhända tar min gamla text inte i tillräcklig utsträckning i beaktande det förhållandet att många islänningar är skuldsatta i euro och av det skälet en så extrem devalvering som jag förordar skulle bli mycket kännbar för de islänningar som har skulder i euro. Å andra sidan skulle mitt förslag med omedelbar verkan förvandla Island till ett av världens billigaste länder, med den påföljden att turistindustrien skulle explodera och Island tillförsäkras stora intäkter inte minst i euro.

Vad gäller valet av växlingskurs menar jag att man kan använda sig av följande beräkningsmetod. Först ser man hur mycket en Big Mac kostar i Hong Kong. Därefter kontrollerar man hur mycket den kostar på Island. Därefter räknar man fram hur hög växlingskursen på Hong Kong-dollarn skulle behöva vara för att den isländska hamburgaren, allt annat lika, skall bli hälften så dyr som den i Hong Kong, vilket räknas om till guld till rådande marknadskurs mellan guld och Hong Kong-dollar.

Jag vet inte hur hög kursen nu skulle bli med denna beräkningsmetod, men troligen hamnar guldpriset någonstans i regionen 20 miljoner isländska kronor per kilogram guld med renhetsgraden 24 karat.

Det är också intressant att notera att eurons värde uttryckt i isländska kronor sedan februari månad har ökat från cirka 100,- isländska kronor till cirka 150,- isländska kronor. Den isländska centralbanken har intervenerat och sålt euro för 131,- isländska kronor, vilket med tanke på köpkraftspariteten är ett "fyndpris" på euron.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?