tisdag, november 04, 2008

 

Ett starkt argument för Obama

Sett ur mitt perspektiv finns det bara ett bra skäl att föredra John McCain som Förenta Staternas näste president. Det skälet är att McCain förordar en mindre dålig ekonomisk politik än Obama. I den synnerligen infekterade abortfrågan, där min ståndpunkt är den att abort är mord och att mord givetvis skall vara straffbart, skulle faktiskt inte McCain innebära någon nämnvärd förändring till det bättre trots att McCain framställs som abortmotståndare i svensk press.

Däremot skulle ur ett perspektiv en Obama-seger troligen vara en mycket god sak och jag menar att det redan nu finns indicier för att Obamas utrikespolitik är mera ägnad att sprida frihet, välstånd och lugn över jordklotet. Redan nu har ju situationen i Irak och Somalia lugnat sig högst betydligt och jag tror att detta hänger samman med att man har anteciperat en mindre aggressiv amerikansk utrikespolitik, vilket fått till följd att luften gått ur den allra mest aggressiva anti-amerikanismen. Jag tror alltså att en mera återhållsam amerikansk utrikespolitik bättre tjänar de ideal USA menar sig stå för, nämligen frihet och välstånd.

Alla har under en tid räknat med att den amerikanska aggressionen i Irak kommer att upphöra därför att McCain har verkat chanslös och detta har medfört att de aggressiva islamisternas stöd bland muslimer i allmänhet har minskat. I Somalia håller Etiopien på att dra sig ur och detta hänger förmodligen samman med att man från etiopisk sida inte räknar med något ytterligare stöd från Vita Huset efter att Bush lämnar Vita Huset. Detta kommer sannolikt att medföra att lugn återinträder i Somalia.

Har jag fel i mina spekulationer kommer detta snart att visa sig. Blir McCain vald och har jag fel kommer det relativa lugnet i Irak att fortsätta och har jag fel och blir Obama vald kommer ganska snart enorma oroligheter att bryta ut i Irak. Vi får se.

Comments:
Jag vill ha en kvalificerad gissning från dig om det går bra. Vad kommer ett uns guld att kosta i USD om 2 år?

/Björn
 
Jag vill ha en kvalificerad gissning från dig om det går bra. Vad kommer ett uns guld att kosta i USD om 2 år?

/Björn
 
Det där var en svår fråga. Ett sätt att angripa den är att studera guldpriset historiskt sett och utgå från att guldpriset kommer att stiga ungefär som det har gjort.

Jag tror att USA kommer att ganska hög inflation de närmsta åren och att en Big Mac troligen kommer att kosta aningen mer än 4$ om två år. Guldpriset kommer inte att stiga ordentligt förrän Fed har övergett lågräntepolitiken och infört deflationära räntesatser igen.

Då kommer man att spekulera i en mera inflatorisk penningpolitik med den påföljden att dollarn flys och guldet går ända upp i skyn.

Om vi hunnit så långt inom två år är dock tveksamt, så jag gissar på att guldet "endast" kommer att stiga upp till cirka $1000 inom två års tid.

Kom ihåg att nästan alla gissningar om framtiden visat sig bli felaktiga.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?