tisdag, november 25, 2008

 

Max 110 för svenskar på autobahn!

Enligt Svenska Dagbladet vill vänsterpartiet kriminalisera svenskars köp av sexuella tjänster utanför rikets gränser. Om mina läsare inte kände till det är det faktiskt redan nu så att brott begångna utanför riket kan vara straffbara enligt svensk rätt, om än att i normalfallet brott skall vara begångna i riket för att vara straffbara enligt svensk rätt.

Vill man gå längre vore en möjlighet att se till att all svensk rätt alltid skulle gälla svenska medborgare oavsett var på jorden de befinner sig. Inte skall man kunna komma undan svensk rättvisa genom att helt enkelt bege sig utomlands. Svensk polis borde exempelvis se till att lagföra alla svenskar som på tyska motorvägar överskrider 110-gränsen, om än att vägverket måhända skulle kunna överväga att medge 120 km/h på de allra säkraste sträckorna.

Vill man gå ytterligare ett steg kan man till och med överväga att göra svensk rätt helt universell. Jag menar alltså att alla överträdelser av svenska lagar borde vara straffbara oavsett var och av vem brotten begås. Är exempelvis brottsoffret svensk medborgare och brottet begås på statslöst territorium är redan nu så fallet. Ett problem vore dock hur vi skulle finansiera den polis- och åklagarverksamhet som krävs för att upprätthålla respekten för svensk rätt också utanför riket. Å andra sidan kan detta problem enkelt lösas genom att göra svensk skatterätt universell.

Ovanstående är givetvis satir och jag är ganska säker på att det skulle få orimliga konsekvenser om olika stater började utsträcka sin straffrätt till att gälla utanför det egna territoriet. Hur skulle svenska politiker reagera om det polska parlamentet kriminaliserade polska kvinnor som sökte abort i Sverige? Hur skulle de reagera om Iran utsträckte sina sedlighetslagar till att omfatta iranier bosatta i Sverige? Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2094997.svd

Comments:
Sådant här gillar storebror. Fy fan!
 
jo men...annars bedömer jag att jag är frivillig för skatteindrivningstjänst borta på Fijiöarna.:)
 
Hur g↕r du med snusf↕rsäljning?
 
Givetvis bör all försäljning av snus skyddas med hjälp av svensk trupp.

Detta vore enligt min mening en mycket bättre sysselsättning än det meningslösa och destruktiva företaget att lägga sig i Afghanistans inre angelägenheter.

Samtidigt tar jag själv avstånd från snus. Anledningen är att Ortodoxa Kyrkan betraktar tobaksbruk som synd. Dessutom är det nog inte helt osant att man kan ruinera sin hälsa med snusets "hjälp". En släkting till mig, som snusade, fickl cancer i magen och detta berodde troligen på snusandet. Samtidigt är det relevant att snus på det hela taget är mindre farligt än rökning och att snus är mindre störande för omgivningen.

Den enda "drog" som har Kyrkans uttryckliga välsignelse är måttligt vindrickande, om än att måttlig konsumtion av te, kaffe, öl och sprit tolereras.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?