fredag, november 21, 2008

 

Nödvärnsrätt

Jag anser att svensk nödvärnsrätt enligt lagens bokstav är helt förträfflig.

Man får i en verklig eller inbillad nödvärnssituation ta till alla nödvärnsåtgärder som inte är uppenbart oförsvarliga. Att exempelvis öppna eld mot en obeväpnad dammsugarförsäljare som inte vill lämna ens bostad är uppenbart oförsvarligt.

Var emellertid omständigheterna sådana att man svårligen kunde besinna sig skall man gå fri från ansvar även om nödvärnsåtgärderna var uppenbart oförsvarliga.

Varuti består då möjligheterna att straffa någon för något han gjort i en verklig eller inbillad nödvärnssituation?

Jo, om man exempelvis blir utsatt för ett brottsligt angrepp och i behärskat sinnelag vidtar uppenbart oförsvarliga åtgärder skall man straffas. Nödvärnssituationer får alltså inte missbrukas.

Problemet är inte reglerna utan domstolarnas ängsliga utläggning av nödvärnsrätten. Dessutom tycks det mig som om man utlägger reglerna mera generöst då en polisman hävdar nödvärnsrätt, vilket är felaktigt.

Comments:
Det du skriver är helt korrekt. Jag skulle inte kunna instämma mer. De svenska reglerna för nödvärnsrätt är som sagt mycket förnuftiga, men domstolarnas restriktiva tillämpning är helt fel.
 
Visst är det roligt när någon håller med, men det är också stimulerande när man blir satt på prov av någon påstridig person. Detta bidrar till att man får anledning att slipa på sin egen argumentation och/eller rätta till felaktiga tankebanor man råkat in på.

Visst får man intrycket och förmodligen med rätta att domstolarna har svårt att begripa att vi faktiskt har en generös nödvärnsrätt i det här landet. Jag tycker också att vi skall ha en generös nödvärnsrätt, men jag är mot en villkorslös nödvärnsrätt.

Å andra sidan kanske det skulle krävas en villkorslös nödvärnsrätt för att inte de som griper till rimliga nödvärnsåtgärder skulle dömas för excess. Som man ser om läser min lilla text borde det ju vara nästan omöjligt att dömas för nödvärnsexcess.

I rödebyfallet anser jag att det föreligger en inre motsättning i domen eftersom den dels bygger på tanken på putativt nödvärn och samtidigt döms mannen för excess.

För icke-jurister kan det vara bra att veta att putativt nödvärn betyder ungefär trott eller inbillat nödvärn.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?