fredag, november 28, 2008

 

Slopa skatten istället!

Låt mig först klargöra att jag inte anser att bruket av snus är något i sig bra, men att jag definitivt anser att snusning är det mindre onda i jämförelse med den fördärvliga rökningen. Det är också relevant att snusare knappast stör sin omgivning, medan många icke-rökare blir illamående av att inandas tobaksrök.

Snusning är i vilket fall som helst inget tillräckligt allvarligt samhällsproblem för att motivera statliga ingrepp i folks ovanor. Man har rätt att inom vissa gränser ägna sig åt ovanor utan att störas av statens långa arm. Jag vill dock samtidigt understryka att jag själv avstår från all tobakskonsumtion därför att jag är Ortodox Kristen och Kyrkan strängeligen förbjuder tobakskonsumtion.

Vad gäller fru handelsministerns utspel där hon kräver att snusförbudet i EU upphävs vill jag emellertid säga att detta är ett pinsamt försök från regeringens sida att dölja ett allvarligt felbeslut som denna regering har gjort sig skyldig till. Man har nämligen höjt skatten på snus, vilket gjort att den grå exporten av snus lidit allvarlig skada. Sverige är nämligen det enda land inom EU där snus är tillåtet och snusare runt om i Europa köper via postorder, mer eller mindre legalt, svenskt snus. Givetvis försvåras denna export avsevärt av den skyhöga skatten på snus.

Om regeringen istället hade slopat eller sänkt skatten på snus skulle denna export med stor sannolikhet skjuta i höjden och i takt med att snus blev alltmer populärt på kontinenten skulle det givetvis bildas en stark opinion för att tillåta denna i jämförelse med cigarretter helt harmlösa produkt. Det vill säga det står i den svenska regeringens makt att de facto legalisera snus i hela Europa, men man väljer att inte göra detta samtidigt som man försöker knipa politiska poäng genom att angripa snusförbudet i EU. En slopad eller sänkt skatt på snus skulle dessutom troligen stegra regeringens inhemska popularitet högst väsentligt. Många snusar ju.

Sannolikt är det återigen fanatiska förbudsivrare som driver linjen att snusare skall jagas med blåslampa därför att de är dumma nog att utsätta sig för en ökad risk för cancer i bukspottskörteln. Det lär dock inte finnas några belägg för att snusning medför några hälsorisker som inte rökning medför. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2113989.svd

Comments:
Jag instämmer med dina resonemang. Dock har jag mycket svårt att tänka mig att du själv aldrig tagit en snus. Någon gång har du väl stoppat in en prilla under din läpp, även under den tid du varit religös?
 
Jo, du har rätt. Senast 2006 stoppade jag av och till upp en prilla under min överläpp. jag biktade dock denna synd och under 2007 och 2008 har jag inte gjort mig skyldig till denna synd om än att jag har lekt med tanken att stoppa in en pris och redan denna tankelek är en synd.

Snus är ju faktiskt gott. Jag gillar General portion white, men om jag ville ha en riktig nikotintripp tog jag Göteborgs Prima Fint. Göteborgs Prima Fint finns ej i portionsform, eller fanns i alla fall inte tidigare i portionsform.

Först riktigt god mat och några snapsar och sedan en kopp starkt kaffe och en pris snus är faktiskt något jag understundom saknar. Likaså tycker jag att det är gott att röka cigarr, men det har jag inte gjort på många år.

Samtidigt får jag magproblem när jag snusar, vilket efter en tid förtar nöjet med att snusa.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?