fredag, december 12, 2008

 

Den laglösa hårdvalutan

Enligt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är zimbabwe-dollarn nu inte ens värd en tiondels somalisk shilling. Läs mer på följande länkar.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=863011&rss=2216

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2191123.svd

Enligt min mening är detta mycket intressant och tycks peka på vad ett flertal observatörer redan har pekat på, nämligen att en riktigt dålig regering kan ställa till med mera elände än ingen regering alls om än att en situation helt utan regering lämnar fältet fritt för allsköns skrupelfria gangsters.

Efter att den somaliska regeringen bröt samman blev det en populär sysselsättning bland landets mera kapitalstarka gangsters att förfalska sedlar. Givetvis trycker sedelförfalskare helst så stora valörer som möjligt. Av detta skäl svämmades Somalia snart över av välgjorda förfalskningar av 1000-shillingsedeln, då denna var landets största valör.

Ett problem de somaliska sedelförfalskarna snart ställdes inför var det förhållandet att landets befolkning och dess egenartade klanjustitia inte var redo att godta några andra sedlar än välgjorda förfalskningar av tidigare kända sedlar och detta troligen därför att man saknade förmåga att skilja på äkta och falska sedlar. Detta förhållande har i sin tur varit en mycket effektiv broms på hyperinflationen som således endast kunde fortgå till dess att 1000-shillingsedelns bytesvärde hade sjunkit till dess produktionskostnad. Därefter upphörde hyperinflationen.

Av det skälet att jag ställer mig högst frågande till huruvida någon kredit denominerad i somaliska shilling fortfarande beviljas, tror jag att med tiden den somaliska valutan helt kommer att demonetiseras. Det vill säga inom överskådlig framtid kommer den inte längre att betraktas som pengar. Enligt vad jag kan förstå föredrar de flesta somalier dollarsedlar inte minst därför att dollarn är mera hanterlig. Dollarsedlar cirkulerar alltså i landet och säkerligen lånas det också ut dollar mot ränta. Om guld lånas ut mot ränta vet jag inte, men det skulle inte förvåna mig om så är eller kommer att bli fallet och i så fall torde också dollarns dagar i Somalia snart vara räkande.

Summan av mitt resonemang är att en regering tycks kunna ställa till med mera oreda än brottsligheten. Får den somaliska anarkin bestå gissar jag att slutresultatet blir betalkort och pinkoder och att banksystemet kommer att grunda sig på guld.

Comments:
"Född 1967 har studerat teologi och ekonomisk historia. Arbetat en del och studerar tills vidare juridik."

Förslaget om att avgiftsbelägga högre utbildning verkar klokt.
 
I Somalia aer sannolikt all hoegre utbildning avgiftsbelagd eller moejligen privatfinansierade koranskolor.
 
Fast räntelån lär det vara dåligt med när de islamska domstolarna tar över landet igen. Islam likställer ju ränta med ocker.

-Wille
 
Att kringgå ränteförbudet torde vara mycket enkelt. Många somaliska företag är registrerade i Dubais bolagsregister för att man skall kunna stämma dem. Detta eftersom möjligheten att stämma ett bolag gör bolaget mera intressant för affärer.

Säkerligen kan man skriva reverser enligt dubai-isk rätt och i så fall torde mullorna inte ha så mycket att säga till om. Dessutom finns ju kommersiell sekretess. Dock är det uppenbart att man inte kan driva in ränta med hjälp av de islamiska domstolarna.

Dessutom tror jag inte att islamisterna får kontroll över hela landet, liksom att man kna tänka sig att olika stränga tolkningar av islam kommer att tillämpas i olika landsändar.

Enligt en hjälporganisation är dock det politiska läget "as fluid as ever" samtidigt som Etiopiens reträtt bidragit till ett nytt lugn.

Jag tror alltså inte att islamisterna kommer att kunna driva igenom strikt sharia i någon större omfattning. Det avgörande är att det blir lugn och att folk återgår till produktiv och kommersiell verksamhet samtidigt som den fragmenterade politiska situationen kvarstår. Det senare eftersom all erfarenhet visar att politisk fragmentering bidrar till mera frihet.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?