lördag, december 06, 2008

 

Kommer Lettland att devalvera?

Svaret är givetvis att ingen vet vad som kommer att inträffa i framtiden, men jag tänkte här redogöra för varför jag inte tror att Lettland kommer att devalvera.

Det första skälet är helt enkelt kulturellt. Har ni varit i Riga och upplevt Rigas tyska atmosfär? Lettland har en en kultur som inte är helt olik den tyska och om ni inte visste det har nog varenda liten by i detta mycket trevliga land en tysk exonym. Tyskar gillar som bekant ordning och reda och det gör letterna också. Att devalvera ligger inte för lettens sinnelag. Hellre genomlider man en stärkande deflation än att hemfalla till inflationistiskt hokus-pokus.

Vidare måste man se till det förhållandet att Lettland bedriver en tämligen strikt fastkurspolitik. När Lats år 2005 knöts till euron var Lats tydligt undervärderad och för att motverka trycket uppåt på Lats tvingades man inflatera Lats högst väsentligt. Så steg från 2004 till 2008 priset på en Big Mac från 1,09 Lat till 1,55 Lats. Detta skall ses mot bakgrund av att 1996 en Big Mac kostade 1,10 Lats. Nu har ett tryck nedåt på Lats tvingat den lettiska centralbanken att bedriva deflationspolitik och jag är säker på att den lettiska centralbanken är beredd att bedriva just den penningpolitik som krävs för att hålla Lats i det spann gentemot euron som följer av fastkursåtagandet. Värt att notera är att Lats den 5 december steg gentemot euron.

Slutligen talar makroekonomiska data inte starkt för en devalvering om än att logiken bakom trycket mot Lats är enkel att förklara. Samtliga de baltiska valutorna är knutna till euron, men enligt Big Mac-index är Lats den valuta som är minst undervärderad mot euron. Vidare är samtliga de baltiska länderna, och i all synnerhet Lettland, mera ekonomiskt sammanflätade med Ryssland än några andra länder inom EU. Rubeln är tydligt undervärderad gentemot euron och samtliga baltiska valutor. Rubeln har vidare under senare tid försvagats gentemot euron inklusive dess baltiska "satelliter". Detta betyder dubbelt tryck mot Lats. Vidare är den svenska kronan försvagning gentemot euron inte irrelevant, eftersom de baltiska länderna har stor handel med det närbelägna Sverige.

Jag är dock säker på att letterna inte kommer att ge sig i första taget och att det enda som är att beklaga är att man inte knöt Lats till guld istället för den svaga euron. Vad gäller köpkraftspariteten har en Big Mac följande pris i de länder som jag menar är särskilt relevanta ur lettiskt perspektiv.

Ryssland: €1,65 (59,- rubel)
Estland: €2,05 (32,- estniska kronor)
Litauen: €2,- (6,90 litas)
Polen: €1,82 (7,- zloty)
Lettland: €2,19 (1,55 Lats)

Som synes framträder i denna jämförelse att Lettland har aningen högre real växlingskurs än sina grannländer och det är givetvis denna som måste korrigeras. Jag tror dock att den kommer att korrigeras genom en deflationistisk korrektur snarare än genom en devalvering och att en devalvering endast skulle utlösa en ny inflationskarusell med en ny valutakris som följd.

Hur lång tid det kommer att ta innan den deflationära korrekturen kommer att ha klarats av och räntorna fallit ned till ungefär samma nivå som i euroland är dock svårt att sia om.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?