fredag, december 05, 2008

 

Låg styrränta krisens orsak

På följande länk står att läsa om de fallande priserna på bostäder och att somliga menar att inte ens Riksbankens desperata inflationspolitik kommer att förmå priserna att stiga.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2151221.svd

För det första kan man konstatera att endast säljarna har någon anledning att vara glada över stigande priser och att inte ens detta är självklart. Stiger priserna på annat än bostäder mer än priserna på bostäder är ju stigande bostadspriser inte till någon glädje ens för bostadssäljare.

För det andra tror jag att hela orsakssambandet ser helt annorlunda ut. Vad det handlar om är att Riksbankens räntesänkningar medfört att många räknar med stigande inflation och av det skälet också räknar med att räntorna kommer att stiga. Detta anteciperas i de låga priserna för bostäder, vilkas relativa pris tenderar att röra sig i det förhållandet till den verkliga inflationsjusterade räntan att stigande verkliga räntor får priserna att falla och vice versa.

Det vill säga; är de verkliga räntorna låga och man dessutom räknar med att de också fortsättningsvis kommer att vara låga, stiger priserna på bostäder relativt annat. Är däremot de verkliga räntorna låga, men man som nu räknar med att de kommer att stiga, faller priserna på bostäder relativt annat. Vill Riksbanken motverka fallande priser på fastigheter medelst inflationspolitik, vilket synes vara fallet, är detta alltså fel medicin eftersom inflationspolitiken utlöser den berättigade farhågan att räntorna kommer att stiga. Hade man istället höjt styrräntorna påtagligt och bedrivit deflationspolitik, vilket är den linje jag förordar, hade det istället uppstått en förvissning om att de höga räntorna snart kommer att falla. Detta hade i sin tur trissat upp de relativa priserna på bostäder.

Om Riksbanken till varje pris vill se till att priserna på fastigheter skall stiga också i en situation där de faller på grund av inflationspolitik, kommer Riksbanken att tvingas driva upp inflationen så till den grad att de nominella priserna på bostäder kan stiga också i en situation där de relativa priserna på bostäder faller, vilket alltså betyder att inflationen måste piskas upp rejält.

Vad Sverige behöver är en lägre real kronkurs och en förvissning om att de framtida räntorna kommer att vara snarare lägre än de nu rådande. Inflationspolitiken har måhända en viss deprecierande inverkan på kronkursen, men inte ens detta är entydigt. Låga styrräntor utlöser ju en farhåga om högre framtida styrräntor och detta torde driva den reala kronkursen snarare uppåt än nedåt, vilket är negativt ur konjunktursynpunkt. Det är också värt att notera att den reala kronkursen 1999 var betydligt lägre än den nu rådande. Jag tycker att det mesta talar för stagflation och att de relativa priserna på sådant som är beroende av låga och stabila räntor kommer att falla.

Kostnaden för att ha en inkomptent riksbanksledning är oändlig.

Comments:
Det kan vara värt att notera att RB ej skall ta hänsyn till några specifika sektorer/branscher vid sina räntebeslut. Det är inflationen som skall hållas inom intervallet.
 
Javisst är det så. Man bryr sig inte ens om att försöka hålla inflationen på 2%, utan bedriver extrem inflationspolitik då inflationen är åtminstone 4%.

Sedan föreskriver faktiskt riksbankslagen och förarbetena 0% inflation under rådande förhållanden.

Tar man dessutom hänsyn till köpkraftspariteten har euron inte stigit särskilt mycket gentemot kronan. Att kronan fallit beror endast på att vi har en Riksbank som inflaterar duktigt.
 
Bra articklar!

Ligger inte EUR/SEK´s PPP på 9,40 kr.?

Göran
 
Nej, om man använder det tyska priset på Big Mac som måttstock "borde" en euro kosta 12,07 kronor.

Alltså finns det skäl att tro att kronan kommer att försvagas ytterligare och då hör det till saken att inflationsbrasan redan brinner bra.
 
Detta torde i så fall leda till betydligt högre räntor i SEK?

Tyskland är inte hela EURO-området och Big Mac är inte det enda folk konsumerar?

Göran
 
Nej, men Tyskland är tyngst inom euro-området.

Nej, Big Mac är inte det enda folk konsumerar, men alla ekonomiska nyttigheter har ett relativt pris till andra ekonomiska nyttigheter och eftersom Big Mac är en ekonomisk nyttighet är Big Mac av stort intresse.

En annan intressant sak är att Big Mac tycks reagera snabbt på penningpolitiken.
 
Vad gäller den svenska räntan måste man komma ihåg att kronan är övervärderad gentemot euron och sannolikt kommer att falla gentemot euron.

I takt med att kronkursen faller blir det mindre riskabelt att sitta på kronor, med den påföljden att räntan faller av det skälet att riskpremien faller.

Räntan har många olika komponenter och rimligen borde allt annat lika räntan ha stigit när kronan lämnades att flyta fritt 1992, men eftersom kronan rasade minskade riskpremien så dramatiskt att detta vida översteg alla de andra effekterna och räntorna föll.
 
Fallande valuta med fallande ränta innebär att SEK blir en dålig placering. Hur länge kommer den att vara det och vilken valuta blir en bra placering?

Göran
 
En bra valuta är en valuta för vilken en centralbank med trovärdig inflationsbekämoning är ansvarig. Vidare bör valutan vara lågt värderad utifrån teorien om köpkraftsparitet uppmätt på grundval av priset på en Big Mac och ingenting annat.

Jag tror möjligen att peruanska sol kan vara en bra placering, men själv investerar jag minsta möjliga i valutor och är alltid fullplacerad i aktier.

Om jag skulle köpa en "valuta" skulle det nog bli ABN Amro Open End Certifikat Guld, eftersom jag tror att guldpriset kommer att stiga i acclererande hastighet så snart Federal Reserve Bank inser att den amerikanska inflationen har löpt amok och man höjer styrräntorna. Detta kommer nämligen troligen att utlösa en andra finanskris med krav på ytterligare inflationära åtgärder med den påföljden att det blir en förnyad flykt in i guldet.
 
Tack, låter sannolikt.

Peruanska Sol låter exotiskt,guld är säkert bättre.

På tal om aktier, guldaktier torde vara det bästa. De är undervärderade relativt guldpriset.

Göran
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?