torsdag, december 11, 2008

 

Ointelligent politik

Enligt vad som framgår av nyhetsflödet kommer svensk fordonsindustri att erhålla 28 miljarder kronor av staten. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2184805.svd

Samtidigt kommer med stor sannolikhet bensinskatten att räknas upp vid årsskiftet. Varför kan man fråga sig. Rimligen borde en av de bästa åtgärder man kan tänka sig vara att skapa bättre möjligheter för svenska folket att ha råd att köra bil.

Vidare vore det troligen en bra åtgärd att sänka momsen på bilar till EU:s miniminivå om 15% i syfte att få svenskarnas köp av begagnade bilar utomlands att på sikt upphöra samt att på det sättet skapa en nettoexport av begagnade bilar ut från landet. Detta skulle troligen vara en mycket effektiv åtgärd som skulle ge en tydligt positiv effekt för svensk bilindustri.

Konstigt är också att regeringen stödjer bilindustrin då denna i vanliga fall utmålas som ett hot mot miljön. Borde inte klimathysterikerna, till vilka ju regeringen räknar sig, bejubla att denna omoraliska industri går under? Man stjälper bilindustrin med ena handen för att sedan med andra handen hjälpa den.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?