onsdag, december 10, 2008

 

Perus nya sol

En läsare frågade mig vilken valuta jag helst skulle placera mina tillgångar i. Halvt på skämt, halvt på allvar svarade jag att peruanska nya sol kanske vore ett bra alternativ. Låt mig redogöra för varför jag tror att peruanska sol kan vara ett bra alternativ.

För det första vill jag peka på en låg macflation. Sedan 2003 har priset på en Big Mac i Peru visserligen stigit från 7,90 sol till idag 9,50 sol. Å andra sidan har priset i USA under samma tid stigit från $2,71 till idag $3,57. Jämför man macflationen under den senaste femårsperioden har alltså den amerikanska macflationen uppgått till 31,7%, medan den peruanska är begränsad till 20,2%. Då hör det dessutom till saken att priset på en Big Mac legat stabilt på 9,50 sol sedan 2006 och att den peruanska centralbankens senaste åtgärder var att sänka inflationsmålet till 2,0% och att höja styrräntorna. Kanske borde man skicka Bernanke på studieresa till Peru.

Vad som gör den peruanska valutan särskilt intressant är att den dessutom är lågt värderad utifrån teorien om köpkraftsparitet, om än att det finns andra mera påtagligt undervärderade valutor. Idag kostar en dollar cirka 3,16 sol, men för att jämställa priset på en Big Mac skulle dollarn behöva falla till cirka 2,66 sol. Då hör det till saken att knappast någon har anledning att spekulera i någon panikskärpning av den peruanska penningpolitiken, medan en amerikansk panikskärpning framstår som långt ifrån utesluten. Alltså hålls dollarkursen uppe av ett osunt fenomen, medan den peruanska valutan är fundamentalt undervärderad gentemot dollarn och skyddas av en restriktiv penningpolitik.

Oavsett vad som är den bästa tänkbara placeringen, tycks den peruanska valutan inte vara det sämsta man kan tänka sig. Givetvis förutsätter resonemanget att den peruanska centralbanken också fortsättningsvis bedriver en restriktiv penningpolitik, men ett skäl att tro att den kommer att göra det är att valutastabilitet är ett sätt för de peruanska myndigheterna att få allmänheten att växla till sig sol och göra sig av med dollar. Ett stort sedelomlopp kan liknas vid ett förmånligt lån där staten är låntagare och allmänheten långivare.

Om den peruanska centralbanken läser ni mer på den peruanska centralbankens hemsida. Den har följande adress.

http://www.bcrp.gob.pe/bcr/ingles/

Den peruanska valutans växlingskursrörelser kan ni studera på följande länk.

http://finance.yahoo.com/currency/convert?from=USD&to=PEN&amt=1&t=5y

Jag tycker vidare att den peruanska centralbanken med fördel kunde anamma följande penningpolitik.

Så länge en Big Mac i Peru kostar 9,50 sol, lämnas styrräntorna oförändrade. Så länge en Big Mac kostar mer än 9,50 sol höjs styrräntorna med 25 punkter per månad. Så länge en Big Mac kostar mindre än 9,50 sol sänks styrräntorna 25 punkter per månad. På längre sikt torde detta säkra en mycket låg inflationstakt samtidigt som det vore tillräckligt inflationärt för att se till att inflationen inte kommer att gå under noll mer än enstaka kortare perioder.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?