onsdag, december 03, 2008

 

Sex år på hotell

Idag har dom avkunnats mot den man som uppsåtligen berövade Nathalie Johansen livet. Han har dömts till 9 års fängelse, men eftersom praxis är att man släpps fri efter att ha avtjänat två tredjedelar av strafftiden kommer han att sitta fängslad endast sex år. Därutöver kan ju som bekant svenska fängelser liknas vid hotell.

Är det fler än jag som tycker att det pris man får betala för att uppsåtligen ha berövat någon livet i Sverige är alledeles för lågt? Jag är säker på det.

Jag anser att livstids fängelse är ett milt straff för mord och att dödsstraffet borde återinföras, om än att dödsstraff endast bör komma ifråga för uppsåtligt dödande och kräva en enig dom i Högsta Domstolen och att därutöver samtliga justitieråd skall ha deltagit i domen. I så fall vore risken för att någon oskyldig skulle dömas till döden minimerad och vad det anbelangar har ingen mig veterligen krävt att allt som innebär en risk för att någon oskyldig skall behöva sätta livet till skall förbjudas.

Påståendet att dödsstraff inte avskräcker och därför inte avhåller från mord vilar dessutom på mycket lös grund. Så har antalet mord i Ryssland ökat dramatiskt efter att dödsstraffet i Ryssland avskaffades. Alltså innebär frånvaro av dödsstraff sannolikt mångfalt högre risk för att någon oskyldig skall behöva sätta livet till än dödsstraff.

Vad gäller gärningsmannens ålder, menar jag att denna i fallet med mordet på Nathalie Johannesen inte kan anföras som förevändning för ett lindrigare straff om än att det är ytterst tveksamt om barn bör kunna dömas till döden med tanke på att i de fall barn gjort sig skyldiga till mord omständigheterna i deras uppväxt ofta torde ha varit ytterst olyckliga. Jag tänker framförallt på Mary Bell och anser inte att hon borde ha dömts till döden. Hennes fall var så speciellt att nåd bör gå före rätt. Mary Bells mor och de män som missbrukade barnet Mary Bell sexuellt borde däremot ha dömts till livstids straffarbete med tanke på den skada de tillfogade Mary Bell och indirekt också de barn hon mördade.

Vad gäller olika grader av vidrighet vid omständigheterna kring uppsåtligt dödande är detta problem inte olösligt därför att man kan välja olika avrättningsmetoder. Halshuggning är ett mildare straff än hängning och lagens strängaste straff bör lämpligen vara hängning föregången av att händer och fötter stympas med yxhugg. Läs mer om de alltför milda straffen i Sverige på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2139707.svd

Comments:
Jag anser på inget sätt att dödsstraff ska återinföras eftersom jag anser att det är omoraliskt och ger staten för mycket makt. Eftersom jag inte litar på staten med betydligt mindre avancerade uppgifter så litar jag inte på dem i detta fall heller.

Jag skulle kunna tänka mig ditt system om justitsieråden i fråga är redo att spela med sina egna liv. Om det senare visar sig att den avrättade är oskylldig till brottet i fråga så ska samtliga justitsieråd avrättas snarast möjligt. Om justitsieråden under dom omständigheterna är villiga att utdömma det dödsstraffet så är jag mer villig att acceptera det systemet.

/Björn
 
En möjlighet vore ju att lägga till dödsstraff som bestraffning för de domare som kan beslås med att ha medverkat till en dödsdom där den dömde senare visat sig vara oskyldig och att detta skulle gälla oavsett om domarna haft "ont" uppsåt eller inte.

I så fall tror jag att sannolikheten för ogrundade dödsdomar skulle vara mycket liten.

Dessutom måste antalet oskyldigt dödsdömda tydligt överträffa den allmänna mordprevention som dödsstraff med stor sannolikhet skulle innebära för att man på den grunden skall kunna kritisera dödsstraffet.

I USA vore min ståndpunkt inte på något vis kontroversiell.
 
Jag är alltså beredd att acceptera din "säkerhetsventil" för att minimera risken för att oskyldiga skall dömas till döden.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?