fredag, december 05, 2008

 

Stagflation

Av en händelse råkade jag komma in på en blogg kallad "Sloped Curve" eller något likande. Den finns på följande adress.

http://www.slopedcurve.com/roller/makro/category/Makroblog

Jag tyckte att bloggen var ganska rolig att läsa i ungefär två minuter, men sedan fick jag känslan att allt handlar om vad som träffande kallats "inflationomics". Författaren förbiser helt att ekonomi inte minst handlar om människor av kött och blod, vilka är oroliga över sin ekonomiska situation.

Vad dagens kris handlar om är faktiskt ingenting annat än oro över att inflationen kommer att stiga. Av detta skäl vill ingen utom Riksbanken låna ut pengar. Så enkelt är det och jag tror att det som avtecknas vid horisonten är ett helt nytt, eller snarare nygammalt, finansiellt systems återkomst. Känner sig det stora flertalet övertygat om att penningvärdet befinner sig i en fallande bana kommer rimligen viljan att låna ut pengar att vara obefintlig. Ingen vettig människa tror ju att värdet av kronor och dollar kommer att vara bestående. Guldet håller på att göra comeback och anledningen till denna oväntade comeback är den av nästan alla firade inflationspolitiken.

Jag tror att, under de närmsta åren, all konventionell ekonomisk analys kommer att ställas på ända och att just ingen begriper vad som håller på att hända. Slutresultatet kommer enligt min övertygelse att bli att guldet återtar sin naturliga ställning som den globala finansvärldens nav och det finns knappast någon anledning att begråta detta, om än omställningen måhända oundvikligen är förenad med en recession.

Vad som måste hända är att fler vill låna ut verkliga och värdestabila pengar samtidigt som den verkliga utgiftsvolymen stabilseras. När detta tillstånd kommer att inträffa är det ingen som vet.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?