tisdag, januari 27, 2009

 

Är yen övervärderad?

Stefan Karlsson frågar sig när den påstådda yen-bubblan kommer att spricka. Läs mer på följande länk.

http://stefanmikarlsson.blogspot.com/2009/01/when-will-yen-bubble-burst.html

Jag tror inte alls att den så kallade yen-bubblan kommer att spricka och anledningen till detta är att Big Mac-index visar att yen alls inte är övervärderad. Tvärsom visar Big Mac-index att yen har potential att appreciera ytterligare. Så här mycket kostar en japansk Big Mac uttryckt i några av världens mest betydelsefulla valutor.

$3,12 att jämföras med 3,57 i U.S.A.

€2,36 att jämföras med €3,19 i Tyskland.

£2,21 att jämföras med £2,09 i Storbritannien.

24,70 kronor att jämföras med 38,50 kronor i Sverige.

Således ger inte Big Mac-index något utrymme för uppfattningen att yen är övervärderad, om än att yen är svagt övervärderad gentemot det brittiska pundet. Jag menar dock att det finns en annan och bättre förklaring till att pundet nu handlas lågt. Jag tror att det handlar om att man befarar en hög brittisk inflation och att växlingskursen därför är låg. Ingen vill "sitta på" en inflationsvaluta.

Det av Stefan Karlsson anförda argumentet att Japans export minskar ställer jag mig tveksam till, eftersom det inte framgår i vilken valuta exportstatistiken räknats fram. En tänkbar förklaring är att såväl importen som exporten minskar uttryckt i yen av det enkla skälet att värdet på yen stiger. Läs gärna mer om Japan yttre balans på följande länk.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aCep6knQ0L1A

Man kan också ställa sig frågan om det japanska handelsunderskottet indikerar att yen är övervärderad. Jag menar tvärsom att ett handelsunderskott kan indikera att en valuta är undervärderad. Låt mig förklara varför. Om man tänker sig att två valutors jämviktspunkt är den punkt vid vilken en Big Mac kostar exakt lika mycket i två länder, så betyder det att en valuta under jämviktspunkten är att likställas med att marknadspriset på utländsk valuta befinner sig ovanför jämviktspunkten. Befinner sig marknadspriset på en viss nyttighet över jämviktspunkten betyder detta rimligen att marknaden svämmas över av denna nyttighet.

Japan badar alltså i utländsk valuta därför att yen är undervärderad och överflödet av utländsk valuta yttrar sig i att japanerna importerar mycket. På samma sätt kan man förklara att Sverige uppvisat enorma externa överskott och en kraftigt övervärderad valuta. Eftersom priset på utländsk valuta befunnit sig under jämviktspunkten har importen minskat. En övervärderad valuta kan också piska fram en ökande export just därför att ett sätt att övervinna den brist på utländsk valuta som följer av en övervärderad växlingskurs är ökad export.

Jag misstänker att Stefan Karlssons växlingskursteorier är starkt influerade av den merkantilistiska syn som är den allmänt förhärskande.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?