söndag, januari 25, 2009

 

Mera teologiskt och andligt

Om jag förstått saken rätt vill åtminstone en av mina läsare att jag skall skriva fler teologiska och andliga texter. Ett problem i sammanhanget är att ämnet är oerhört svårt samt att den som saknar goda kunskaper i grekiska och kyrkoslaviska knappast kan betraktas som någon auktoritet i ämnet ortodox teologi. Jag är minst av allt någon auktoritet i ortodox teologi, men är på ett lekmannamässigt plan intresserad av ortodoxien. Jag kan inte heller grekiska eller kyrkoslaviska.

Signaturen Björn vill att jag skall skriva om skillnaderna mellan ortodox och katolsk tro, men jag tror att jag avstår eftersom jag uppfattar mig som alltför obildad i ämnet. Enligt vad jag kan förstå finns det dock en ganska bra bok i ämnet kallad "The truth: What every roman catholic should know about the Orthodox Church." Boken är skriven av en viss Clark Carlton, men jag har ännu inte läst boken. Finns det någon av mina läsare som är intresserad av att läsa boken så kanske vi skulle kunna göra ett gemensamt studium och avhålla en lekmannamässig seminarieövning på nätet.

En annan intressant fråga är skillnaderna mellan gammaltroende och icke gammaltroende. Jag är gammaltroende och en sak som gör mig frågande till Carltons bok är att han som förutsättning för en "återförening" mellan den ortodoxa och katolska kyrkan framhåller att den romerska kyrkan måste göra bot. Gammaltroende menar att endast enskilda kan göra bot och är mycket skeptiska till tanken på att den ortodoxa kyrkan kan förena sig med kyrkliga grupperingar även om dessa tar avstånd från tidigare irrläror och misstag.

Gammaltroende tror att Kyrkan är en enda, helig, för alla människor avsedd apostolisk kyrka och att varje omvändelse är en unik personlig sak. Svenska "kyrkan" kan alltså inte först genomgå en "extreme makeover" för att sedan förenas med Kristi Fårahus. Däremot kan givetvis enskilda människor som tidigare tillhört svenska "kyrkan" ta till sig ortodoxien och låta sig döpas.

Enligt vad jag kan förstå delar inte Clark Carlton denna syn, men trots det är det möjligt och sannolikt att hans bok innehåller många värdefulla synpunkter.

Dessutom är det så att vi gammaltroende inte erkänner det som i vanliga fall kallas den ortodoxa kyrkan såsom varande den ortodoxa kyrkan i ordets egentliga bemärkelse. Däremot anser vi att det som i allmänt språkbruk kallas den ortodoxa kyrkan inte är ett lika grovt heretiskt samfund som exempelvis det som kallas den katolska kyrkan och att därför det kan vara möjligt att motta konvertiter från det som kallas den ortodoxa kyrkan utan att de döps i den gammaltroende kyrkan. Katoliker och lutheraner måste dock döpas, eftersom deras heresi är grov.

Vi drar alltså inte alla samfund som inte är en del av Kristi Fårahus över en kam, men samtidigt vidhåller vi att Kyrkan är en enda och att vår Kyrka är Kristi Enda Fårahus. Om någon vill läsa Clark Carltons bok finns möjligheter att köpa den via länken nedan. Är det någon av mina läsare som vill fördjupa sig i ämnet, lovar jag att göra samma sak och dessutom gå igenom boken tillsammans med honom/henne/dem.

http://www.curledup.com/thetruth.htm

Comments:
Är din kyrka för omdop, dvs att en redan döpt döper sig igen? Är inte det i sig en heretisk tanke?

MvH
Staffan
 
De gammaltroende döper exempelvis lutheraner och detta därför att det enligt vår tro inte finns något giltigt dop i den lutherska kyrkan. Samma sak gäller katoliker.
 
Jag antar att du menar att även katoliker behöver döpas om enligt din tro. Katoliker anser nämligen inte att den som en gång har blivit döpt skulle behöva döpas om vid inträde i katolska kyrkan.

Är möjligtvis gammaltroende ortodoxi av den ryska varianten en smula sekteristisk och skiljer sig aktivt från andra kristna kyrkor?

/Staffan
 
Den katolska kyrkans dop underkänns av flera skäl.

Däremot anser vi exempelvis att den rumänsk-ortodoxa och den grekisk-ortodoxa kyrkans dop är giltiga och vår uppfattning att det latinska dopet är ogiltigt delas av inte så få grekisk-ortodoxa.

Vad gäller den katolska kyrkan var det länge så att katolska kyrkan konditionaldöpte lutheraner. Konditionaldopet implicerar att man håller dörren öppen för tanken att det lutherska dopet kan vara ogiltigt. Konditionaldop är ju så att säga ett dop för säkerhets skull. Elisabeth Hesselblad konditionaldöptes och jag har läst att Sten Sandmark konditionaldöptes då han konverterade till den katolska kyrkan i dess SSPX-variant.

Katoliker må ursäkta om de anser att jag uttrycker mig olyckligt eller felaktigt angående SSPX förhållande till den katolska kyrkan, men de förstår nog vad jag försöker säga.

Anledningen till att katolska och lutherska dop underkänns är dels dopritualets utformning och dels att dessa så kallade kyrkor lär fel angående Den Allraheligaste Treenigheten.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?