onsdag, februari 11, 2009

 

Gör Riksbanken rätt?

Nu meddelas att Riksbanken sänkt reporäntan till en enda procent. Läs mer på följande länk.

http://www.riksbank.se/

Enligt min mening gör Riksbanken fel och jag tänkte här förklara varför jag anser det.

Under den allra senaste tiden finns har två nyheter med stor relevans för penningpolitiken florerat. Den ena nyheten är att priserna på bostäder återigen börjat stiga och den andra nyheten är att kronan förstärkts aningen efter höstens kraftiga ras.

Vad indikerar detta?

De stigande bostadspriserna indikerar att Riksbankens inflationära åtgärder fått genomslag och att det inte finns någon risk för en elakartad deflation. Samma sak gäller faktiskt den något starkare kronan. Kronan förstärks därför att man inte längre befarar någon deflation och att en sådan skulle föranleda Riksbanken att "öppna kranarna" för fullt. Tvärsom anteciperas redan nu en penningpolitisk skärpning.

Det senare är faktiskt ett avsevärt problem, eftersom det förhållandet att man anteciperar en penningpolitisk skärpning driver den reala kronkursen uppåt och förvärrar lågkonjunkturen samtidigt som en illusion av en låg inflationstakt skapas. Detta kan i sin tur föranleda ytterligare lättnader i penningpolitiken med den påföljden att det som var tänkt att lindra i själva verket gör ont värre.

Detta föranleder mig att återigen peka på att Riksbanken borde använda sig av ett prisindex med lågt importinnehåll för att bättre se hur penningpolitiken påverkar de priser som i ett längre perspektiv styr växlingskursen. Big Mac är ett utmärkt index och idag kostar en Big Mac 13,2% mer än den gjorde för ett år sedan, medan det under slutet av 90-talet rådde negativ macflation och högkonjunktur.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?