lördag, februari 21, 2009

 

Grobianhövdingen Mugabe

Jag har tidigare gjort gällande att Zimbabwe förmodligen skulle lida mindre skada av att övergå i ren anarki än att styras av grobianhövdingen Mugabe. Låt mig visa på några absurda förhållanden i Zimbabwe. Börja med att titta på den film som finns på följande länk.

http://www.guardian.co.uk/world/video/2009/feb/11/zimbabwe-gold-panning-starvation-food

Vad som är ytterst intressant, märkligt och tragiskt är att en limpa bröd sägs kosta 0,1 gram guld. Guldet dagsnoteras i Sverige till cirka 276,29 kronor per gram, vilket alltså betyder att en limpa bröd i Zimbabwe kostar motsvarande ungefär 27,63 kronor, trots att en Big Mac i det närbelägna Sydafrika endast kostar ungefär 14,45 kronor. Hur kan detta komma sig?

Svaret är att jag inte vet, men sannolikt är det så att de desperata människorna på filmen hade fått betydligt mer för de 0,3 gram guld de säger sig behöva framvinna per dag för att överleva givet att det hade rått anarki Zimbabwe.

Hade det rått anarki hade nämligen inte staten hindrat dem från att importera livsmedel utifrån, men det finns skäl att misstänka att grobianhövdingen och hans gelikar reglerar importen av livsmedel för att gynna dem av sina medbrottslingar som har lyckats tillskansa sig odlingsbar jord under Mugabes tyranni.

Vidare finns det skäl att misstänka att den zimbabwiska staten genom ett otal trakasserier av befolkningen lyckas hindra befolkningen från att fritt sälja guld till högstbjudande. Det är känt att den zimbabwiska centralbanken har monopol på att exportera guld och syftet är givetvis att kunna köpa guld billigt i Zimbabwe för att sälja dyrt utomlands. Hur effektivt man lyckas kontrollera denna handel är svårt att säga och det finns skäl att misstänka att guld smugglas ut ur landet, men det förhållandet att man måste betala 0,1 gram guld, eller motsvarande nästan 28,- svenska kronor, för en limpa bröd, talar starkt för att grobianhövdingen Mugabe lyckas hindra sina undersåtar från att sälja det de har att sälja till högstbjudande och köpa sådant de behöver av dem som erbjuder det lägsta priset.

Jag vet givetvis inte hur allt hänger samman och det är givetvis tänkbart att guldgranulat naturligt har en mycket låg köpkraft i de regioner där det finns gott om guld, men att tro att guldets köpkraft är så låg som sägs i filmen av icke-politiska orsaker verkar inte sannolikt. En tänkbar förklaring är att hyperinflationen fått varuutbudet att minska påtagligt med den påföljden att så snart hyperinflationen upphört, och hyperinflationer upphör alltid förr eller senare, produktionen kommer att återhämta sig och priserna kollapsa.

Det enda positiva som tycks ha hänt i Zimbabwe är att ingen längre godtar den egna valutan och att därför hyperinflationens dagar är räknade. Grobianhövdingen har alltså lyckats bita sig själv kraftigt i arslet av det skälet att han inte längre kan plundra sina undersåtar genom att trycka fler zimdollar. Dem vill ju ingen ha. Detta talar också för att ekonomien kan komma att återhämta sig. Sunda pengar är nämligen en förutsättning för välstånd snarare än en följd av välstånd.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?