onsdag, februari 18, 2009

 

Inte så mycket som ett enda öre

Idag noterades ett kilogram guld till 273.574,- kronor. Under guldmyntfotens glansdagar medförde 10-kronans guldinnehåll att 248 guldtior, det vill säga 2480 kronor specie, innehöll ett kilogram guld. Man sade därför att guldet kostade 2480,- kronor per kilogram, om än att i verkligheten 2480 kronor specie innehöll ett kilogram guld och att alpariförhållandet mellan ett kilogram guld och riksbankssedlar var identiskt med guldinnehållet i 2480 kronor specie.

Ett tragiskt förhållande är att nu guldpriset är mer än 100 gånger högre än "guldpriset" under guldmyntfotens glansdagar. Kronan är alltså inte längre värd så mycket som ett enda öre!

Hade guldmyntfoten aldrig upphävts 1914, då den allmänna prisnivån i Sverige befann sig i ungefärlig jämvikt med kronans guldinnehåll, är jag säker på att vi hade kunnat bibehålla guldmyntfoten fram till idag och att resultatet av detta hade varit en lägre real växlingskurs, högre sysselsättning och ojämförligt lägre räntor. De kritiska perioderna hade varit första världskriget, den stora depressionen och 70-talets exempellösa guldhausse. Det förtjänas dock att påpekas att den stora depressionen inte nödvändigtvis hade medfört så stora störningar givet att vi aldrig hade släppt guldkonvertibiliteten under första världskriget. Hade vi gått in i den stora depressionen med en låg real växlingskurs hade depressionen förmodligen aldrig blivit särskilt allvarlig.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?